?שאלות על תאולוגיה


מהי תיאולוגיה שיטתית?

קלוויניזם או ארמיניזם – מה נכון?

מהי השקפת עולם משיחית?

מהי דוקטרינת החלוקה לעידנים? האם היא מקראית?

מהו ייעוד מקדם? זו תפיסה שעומדת בקו אחד עם הנאמר בכתובים?

מהי ההשקפה לפיה ישוע ישוב אלי אדמות לפני מלכות אלף השנים?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על תאולוגיה