?שאלות על אחרית הימים


מה בדיוק אמור לקרות על פי נבואות אחרית הימים?

מהם הסימנים שמעידים על בוא אחרית הימים?

מהי "ההלקחות" של הקהילה?

מהי בדיוק הצרה הגדולה? איך אנחנו יודעים שהיא תמשך שבע שנים?

מתי תתרחש ההלקחות ביחס לצרה הגדולה?

מהי ביאתו השנייה של ישוע?

מהי מלכות אלף השנים?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על אחרית הימים