?שאלות על ישועה


מהי תוכנית הישועה?

אמונה בישוע היא הדרך היחידה באמצעותה יכול אדם להגיע לגן עדן?

אדם נושע באמצעות אמונה בלבד, או שמא הדרך לישועה היא באמצעות אמונה ומעשים גם יחד?

פעם נושע, תמיד נושע?

כתבי הקודש באמת מבטיחים לנו ישועה לנצח?

איך אני יכול לדעת בוודאות שבאמת נושעתי?

האם בטחוננו שנושענו לנצח מהווה "הרשאה לחטוא"?

איך פועלים ריבונותו של אלוהים ובחירתם החופשית של בני האדם בד בבד בכל הקשור לישועה?

מה קורה לאנשים שמעולם לא ניתנה להם הזדמנות לשמוע על ישוע?

איך נושעו אנשים לפני שישוע מת בעבור חטאינו?

מהי כפרה חלופית?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על ישועה