?שאלות על הקהילה


מהי קהילה?

מה חשיבותה של הטבילה עבור המאמין המשיחי?

מותר לנשים ללמד בקהילה או לשמש בתפקיד רועה הקהילה? מה אומרים הכתובים על נשים בשליחות הבשורה?

מדוע חשוב להיות חלק מקהילה מקומית?

מה החשיבות של סעודת האדון?

למה שאאמין בדת מאורגנת?

מה מטרת הקהילה?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על הקהילה