?שאלות על גן עדן וגהנום


יש חיים לאחר המוות?

מה קורה לאחר המוות?

הגהינום הוא אמיתי? הוא נצחי?

מהם השמים החדשים והארץ החדשה?

מהו כס המשפט של המשיח?

מהו המשפט לפני הכסא הלבן והגדול?

כשנהיה בשמים, נוכל להביט למטה ולראות את אלה שעדיין מהלכים עלי אדמות?

בשמים נוכל לראות ולזהות את חברינו ויקירינו שנמצאים שם גם הם?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על גן עדן וגהנום