?שאלות מקראיות אקטואליות


מהי ההשקפה המשיחית בנוגע להתאבדות? מה אומרים הכתובים על הנושא?

מה אומרים כתבי הקודש לגבי הפלות?

מהי עמדת הכתובים בכל הקשור למלחמות?

מה אומרים כתבי הקודש לגבי רפואה?

מה אומרים הכתובים על עונש המוות?

מה אומרים הכתובים על דיכאון? איך יכול המאמין להתגבר על דיכאון?

מה אומרים הכתובים על ההתנהלות הכלכלית שלנו?

מה מה אומרים הכתובים על נתינת מעשר?

מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות ואפליה?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות מקראיות אקטואליות