?שאלות על חטא


מהי ההגדרה של חטא?

איך אוכל לדעת אם דבר כלשהו הוא בגדר חטא או לא?

איך אוכל להתגבר על החטא בחיי?

מהם שבעת החטאים שדינם מוות?

כל החטאים שווי ערך בעיני אלוהים?

מה אומרים הכתובים על פורנוגרפיה? עיסוק בפורנוגרפיה הוא חטא?

מה אומרים הכתובים על קעקועים ופירסינג?

מהי עמדת הכתובים בנוגע לצריכת אלכוהול?

מה ההשקפה המשיחית לגבי עישון? עישון הוא חטא?

מה אומרים הכתובים על הימורים? הימורים הם חטא?

?מה אומרים כתבי הקודש על הומוסקסואליות

לפי הכתובים, אוננות היא חטא?


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על חטא