?שאלות על האנושות


האדם מורכב משניים או שלושה חלקים? אנחנו מורכבים מגוף, נפש ורוח או מגוף, ונפש-רוח?

מה ההבדל בין נפש ורוח האדם?

מדוע האנשים בספר בראשית האריכו ימים?

למה הכוונה כשנאמר שהאדם נברא בצלמו ובדמותו של אלוהים (בראשית א' 27-26)?

מהו המוצא של הגזעים השונים?

?מה אומרים כתבי הקודש על גזענות, דעות קדומות והפליה


חזור לעמוד הבית בעברית
שאלות על האנושות