settings icon
share icon
Otázka

Musí křesťané dodržovat Starý zákon?

Odpověď


Klíčem k pochopení této otázky je vědět, že Starý zákon byl dán izraelskému národu, ne křesťanům. Některé zákony měly ukázat Izraeli, jak poslouchat Boha, jak se mu zalíbit (například Desatero), některé z nich Izraelce usměrňovaly, jak uctívat Boha (systém obětí), některé sloužily jednoduše na odlišení Izraele od ostatních národů (pravidla o jídle, oblékání). Žádné ze starosmluvních zákonů se nás dnes netýkají. Když Ježíš zemřel na kříži, naplnil tak starosmluvní zákon (Římanům 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15).

Místo starosmluvního zákona jsme pod zákonem Kristovým (Galatským 6:2), který je: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Matouš 22:37-40). Děláme-li tyto věci, plníme všechno, co od nás žádá Kristus: „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká“ (1. Janův 5:3). Technicky vzato, Desatero není na křesťany aplikovatelné. Devět z deseti přikázání se však opakuje v Novém zákoně (kromě příkazu svěcení sabatu). Je jasné, že milujeme-li Boha, nebudeme uctívat jiné bohy ani modly. Milujeme-li své bližní, nebudeme je vraždit, lhát jim, dopouštět se nevěry vůči nim, nebo brát, co je jejich. Nejsme tedy pod žádným ze zákonů Staré smlouvy. Máme milovat Boha a své bližní. Dodržujeme-li tyto věci věrně, všechno ostatní zapadne na své místo.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Musí křesťané dodržovat Starý zákon?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries