Հարցեր փրկութեան մասին


Ո՞րն է փրկութեան ծրագիրը/ճանապարհը:

Փրկութիւնը միայն հաւատքո՞վ է, թէ՞ հաւատքով եւ գործերով:

Փրկուածը ընդմիշտ փրկուա՞ծ է:

Յաւիտենական ապահովութիւնը սուրբգրայի՞ն է:

Ինչպէ՞ս են մարդիկ փրկուել նախքան մեր մեղքերի համար Յիսուսի մեռնելը:

Ի՞նչ է լինում նրանց, ովքեր առիթ չեն ունեցել Յիսուսի մասին լսելու: Աստուած կդատապարտի՞ նրան, ով չի լսել Նրա մասին:

Ինչպէ՞ս կարող եմ վստահ լինել իմ փրկութեանը:

Ինչպէ՞ս են Աստուծոյ ինքնիշխանութիւնը եւ մարդու ազատ կամքը համատեղւում փրկագործութեան մէջ:

Ի՞նչ է փոխանորդ քաւութիւնը:

Արդեօ՞ք յաւիտենական ապահովութիւնը մեղք գործելու «արտօնութիւն» է:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր փրկութեան մասին