Ինչպէ՞ս են Աստուծոյ ինքնիշխանութիւնը եւ մարդու ազատ կամքը համատեղւում փրկագործութեան մէջ:


Հարց. Ինչպէ՞ս են Աստուծոյ ինքնիշխանութիւնը եւ մարդու ազատ կամքը համատեղւում փրկագործութեան մէջ:

Պատասխան.
Մենք չենք կարող լիովին հասկանալ Աստուծոյ ինքնիշխանութեան եւ մարդու ազատ կամքի ու պատասխանատւութեան փոխյարաբերութիւնը: Միայն Աստուած ճշմարտապէս գիտէ, թէ ինչպէս են դրանք գործակցում Աստուծոյ փրկագործութեան ծրագրում: Այս հարցում, հաւանաբար առաւել քան վարդապետական որեւէ այլ խնդրում, խիստ կարեւոր է ընդունել Աստուծոյ բնութիւնը եւ Նրա հետ մեր յարաբերութիւնը լիովին ընկալելու մեր անկարողութիւնը: Մէկ կամ միւս ուղղութեամբ ծայրայեղութեան մէջ ընկնելը յանգեցնում է փրկութեան աղաւաղուած պատկերացման:

Սուրբ Գիրքը վկայում է, որ Աստուած գիտէ, թէ ով է փրկուելու (Հռոմայեցիս 8.29, Ա Պետրոս 1.2): Եփեսացիս 1.4-ն ասում է, որ Աստուած ընտրեց մեզ «աշխարհն ստեղծելուց առաջ»: Աստուածաշունչը շարունակ բնորոշում է հաւատացեալներին որպէս «ընտրեալներ» (Հռոմայեցիս 8.33; 11.5, 7, Եփեսացիս 1.11, Կողոսացիս 3.12, Ա Թեսաղոնիկեցիս 1.4, Ա Պետրոս 1.1, 2; 2.9, Մատթէոս 24.22, 31, Մարկոս 13.20, 27, Ա Տիմոթէոս 5.21, Բ Տիմոթէոս 2.10, Տիտոս 1.1): Այն, որ հաւատացեալները կանխորոշուած են (Հռոմայեցիս 8.29-30, Եփեսացիս 1.5, 11) եւ ընտրուած են (Հռոմայեցիս 9.11; 11.28, Բ Պետրոս 1.10) փրկութեան համար, միանշանակ պարզ է:

Աստուածաշունչը ասում է նաեւ, որ մենք պատասխանատու ենք Քրիստոսին որպէս Փրկիչ ընդունելու համար. մեզ մնում է միայն հաւատալ Յիսուս Քրիստոսին, եւ կփրկուենք (Յովհաննէս 3.16, Հռոմայեցիս 10.9-10): Աստուած գիտի՝ ով է փրկուելու, Աստուած ընտրում է՝ ով պիտի փրկուի, իսկ մենք պարտաւոր ենք ընտրել Քրիստոսին, որպէսզի փրկուենք: Թէ ինչպէս են գործակցում այս երեք իրողութիւնները՝ մարդու սահմանափակ միտքն անկարող է ըմբռնել (Հռոմայեցիս 11.33-36): Մեր պատասխանատւութիւնն է Աւետարանը տանել ողջ աշխարհին (Մատթէոս 28.18-20, Գործք 1.8), իսկ կանխիմացութեան, ընտրութեան և նախասահմանութեան բաժինը թողնել Աստծուն եւ պարզապէս հնազանդութեամբ կատարել Աւետարանը քարոզելու մեր յանձնառութիւնը:

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Ինչպէ՞ս են Աստուծոյ ինքնիշխանութիւնը եւ մարդու ազատ կամքը համատեղւում փրկագործութեան մէջ: