Յոյժ կարեւոր հարցեր


Ո՞վ է Յիսուս Քրիստոս:

Աստուած գոյութիւն ունի՞:

Յիսուս Աստուա՞ծ է: Յիսուս երբեւէ ասե՞լ է, որ Աստուած է:

Որո՞նք են Աստուծոյ յատկանիշները: Ինչպիսի՞ն է Աստուած:

Արդեօ՞ք Աստուածաշունչը իսկապէս Աստուծոյ Խօսքն է:

Ի՞նչ է քրիստոնէութիւնը, եւ ինչի՞ն են հաւատում քրիստոնեաները:

Աստուած իրակա՞ն է: Ինչպէ՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ Աստուած իրապէս գոյութիւն ունի:

Ո՞րն է կեանքի իմաստը:

Ո՞վ է Սուրբ Հոգին:

Քրիստոսի աստուածութիւնը սուրբգրայի՞ն է:

Փրկութիւնը միայն հաւատքո՞վ է, թէ՞ հաւատքով եւ գործերով:

Քրիստոնեաները պարտաւո՞ր են պահել Հին Կտակարանի օրէնքը:

Ինչպէ՞ս կարող եմ յաղթահարել մեղքը իմ քրիստոնէական կեանքում:

Ինչպէ՞ս կարող եմ իմանալ Աստուծոյ կամքը իմ կեանքի համար:

Ինչո՞ւ ինքնասպան չլինեմ:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Յոյժ կարեւոր հարցեր