ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା/ମାର୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?

ପରିତ୍ରାଣ କଅଣ କେବଳ ବିଶ୍ବାସ ଦ୍ବାରା ଅବା ଏହା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ବାସ ସହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ?

ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କଅଣ ବାଇବଲଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା?

ଥରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ?

ମୁଁ କିପରି ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବି?

ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ?

ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ’ଣ ହେବ?

ଅନନ୍ତ ନିରାପତ୍ତା କ’ଣ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ “ଲାଇସେନ୍ସ” ଅଟେ?

ପରିତ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧିନ ଇଛା କିପରି ଭାବରେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ?

ପ୍ରତିବଦଳାତ୍ମକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ’ଣ?
ଓଡିଆ ପେଜ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ