ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା/ମାର୍ଗ କ’ଣ ଅଟେ ?

ପରିତ୍ରାଣ କଅଣ କେବଳ ବିଶ୍ବାସ ଦ୍ବାରା ଅବା ଏହା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ବାସ ସହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ?

ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କଅଣ ବାଇବଲଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା?

ଥରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ?

ମୁଁ କିପରି ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସାପ୍ରାପ୍ତ ହେବି?

ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ?

ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟେ?

ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ "ଅନୁମତିପତ୍ର" ଅଟେ?

ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧିନ ଇଛା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନରେ କିପରି ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ?

ପ୍ରତିବଦଳାତ୍ମକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ?
ଓଡିଆ ପେଜ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ