Àwọn ìbéèrè nípa PatakiSe o ti ni iye ainipekun?

Gba idariji lati ọdọ Ọlọhun?

Nje Oluwa wa laye? Nje oohun kan wa lati mo wipe Oluwa wa?

Kini Oriki Olorun? Nje ba wo ni Olorun se ri?

Tani Jesu Kristi?

Nje Jesu ni Olorun? Nje Jesu wipe ohun ni Olorun?

Nje ajinde wa leyin Iku?

Kini igbese igbala?

Se Jesu nikan ni ona naa si orun?

Kini kristiani?

Kini esin kristiani ati wipe kini awon kristiani gbagbo?

Nje Bibeli je oro Olorun ni toto?

Kini itumo ile aye yi?

Àwọn ìbéèrè nípa Pataki