Awari fun GotQuestions.org YorbAwari fun:
Matokeo kwa ukurasa:

Ba dogba:Eyikeyi oro ti o ba n wa Gbogbo oro ti o ba nwa


Pada si oju ewe Yorb

Awari fun GotQuestions.org Yorb