Àwọn ìbéèrè nípa Jésù KristiTani Jesu Kristi?

Nje Jesu ni Olorun? Nje Jesu wipe ohun ni Olorun?

Nje ipase Kristi wa ninu Bibeli?

Ibo ni Jesu wa ni ojo meta larin iku ati ajinde?

Ṣé Jésù wà ní tòótọ́? Ṣe èyíkéyi ìtàn tí ó jẹ́rìsí wíwà Jésù Kristi wà?

Kínni Jésù ńgbàlà túmọ̀ sí?

Njẹ́ a kan Jésù mọ́ àgbélèbú ni Ọjọ́ Ẹtì? Bí ó bá ríbẹ̀, báwo l'óṣe lo ọjọ́ mẹ́ta nínú ibojì tí Òun bá jíǹde ni Ọjọ́ Àìkú?

Ǹjẹ́ Jésù lọ sí ọ̀run-àpáàdì láàrin ikú àti àjíǹde Rẹ̀?

Kínni Jésù ni ọmọ Ọlọ́run túmọ̀ sí?

Kílódé tí Ìbí Wúndíá ṣe ṣe pàtàkì?

Ǹjẹ́ Àjíǹde Jésù Kristi jẹ́ òtítọ́?


Àwọn ìbéèrè nípa Jésù Kristi