Frågor om den Helige Ande


Vem är den heliga Ande?

Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?

Vad är dopet i den helige Anden?

Vad är hädelse mot den helige Ande?

Är Kristus gudomlighet bibliskt?

Hur vet jag vad min andliga gåva är?

När / Hur vi får den helige Ande?

Vad är nådegåvan tungotalet? Är tungotalets gåva för oss idag?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om den Helige Ande