Hur vet jag vad min andliga gåva är?


Fråga: Hur vet jag vad min andliga gåva är?

Svar:
Det finns ingen magisk formel eller definitivt test som kan berätta exakt vad våra andliga gåvor är.

Den Helige Ande fördelar gåvor som han vill (1 Kor 12:7-11). Ett vanligt problem för kristna är frestelsen att fastna i vår andliga gåva så att vi bara försöker tjäna Gud i det område där vi känner att vi har begåvats. Det är inte hur de andliga gåvorna fungerar. Gud kallar oss att lydigt tjäna honom i allt. Han kommer att förse oss med vilken gåva eller gåvor vi behöver för att utföra den uppgift han har kallat oss till.

Man kan identifiera våra andliga gåvor på olika sätt. Andliga gåvor kan testas eller förtecknas, ska dock inte helt tillförlitliga sig helt på, kan definitivt hjälpa oss att förstå vad våra gåvor kan vara. Bekräftelse från andra kan också belysa vår andliga gåva. Andra människor som ser oss att tjäna Herren kan ofta identifiera en andlig gåva som används som vi kanske tar för givet eller inte känner igen. Bön är också viktig. Den enda person som vet exakt hur vi är andligt begåvad vi är gåvogivaren själv den Helige Ande.

Vi kan be Gud att visa oss hur vi är begåvade för att bättre kunna använda våra andliga gåvor för hans härlighet.

Ja, Gud kallar en del att vara lärare och ger dem gåvan att undervisa. Gud kallar vissa att vara tjänare och välsignar dem med gåvan att kunna hjälpa. Men att veta vår andliga gåva inte ursäkta oss från att tjäna Gud i områden utanför vårt begåvningsområde. Är det fördelaktigt att veta vilken andlig gåva(or) Gud har gett oss? Självklart. Är det fel att fokusera så mycket på andliga gåvor som vi missar andra möjligheter att tjäna Gud? Ja. Om vi är hängivna att användas av Gud, kommer han utrusta oss med de andliga gåvor vi behöver.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Hur vet jag vad min andliga gåva är?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud