settings icon
share icon
Fråga

Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?

Svar


En viktig vers för att förstå den Helige Andes uppfyllelse är Johannes 14:16, där Jesus lovade att Anden skulle bo i de troende och att inneboendet skulle vara permanent. Det är viktigt att skilja inneboendet från Andens uppfyllelse. Andens permanenta inneboende är inte för ett fåtal utvalda troende, utan för alla troende. Det finns ett antal texter i Skriften som stöder denna slutsats.

För det första är den Helige Ande en gåva som ges till alla som tror på Jesus utan undantag, och inga villkor ställs på denna gåva förutom tro på Kristus (Johannes 7:37-39). För det andra ges den helige Ande i frälsningsögonblicket (Efesierbrevet 1:13). Galaterbrevet 3:2 betonar samma sanning och säger att Andens försegling och inkvartering ägde rum vid tidpunkten för tron. För det tredje bor den Helige Ande i troende permanent. Den Helige Ande ges till troende som en handpenning, eller verifiering av deras framtida förhärligande i Kristus (2 Korintierbrevet 1:22; Efesierbrevet 4:29).

Detta skiljer sig från uppfyllelsen av Anden som nämns i Efesierbrevet 5:18. Vi bör lyssna så fullständigt till den Helige Ande att han kan leda oss fullt ut och i det avseendet, fylla oss. Romarbrevet 8:9 och Efesierbrevet 1:13-14 säger att han bor inom varje troende, men han kan bli bedrövad (Efesierbrevet 4:30), och hans aktivitet inom oss kan släckas (1 Tess 5:19). När vi tillåter detta att hända, upplever vi inte fullheten av Andens arbete och hans kraft i och genom oss. Att bli fylld av Anden innebär frihet för honom att ta över varje del av våra liv, vägleda och styra oss. Då kan hans kraft utövas genom oss så att det vi gör är fruktbart för Gud. Andens uppfyllelse gäller inte bara yttre handlingar; det gäller också våra handlingars bakomliggande tankar och motiv. Psaltaren 19:14, (SRB16) säger: "Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, o HERRE, min klippa och min befriare."

Synd är det som hindrar den Helige Andes uppfyllelse, och lydnad till Gud är hur Andens uppfyllelse upprätthålls. Efesierbrevet 5:18 befaller att vi ska fyllas med Anden; men det är inte att be om den Helige Andes fyllning som åstadkommer fyllningen. Endast vår lydnad till Guds bud och förordningar leder till Anden frihet att verka inom oss. Eftersom vi förblir infekterade av synd, är det omöjligt att vara fylld av Anden hela tiden. När vi syndar bör vi omedelbart bekänna det för Gud och förnya vårt engagemang för att vara Andefyllda och ledda av Anden.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries