settings icon
share icon
Fråga

Vem är den Helige Ande?

Svar


Det finns många missuppfattningar om den Helige Andes identitet. Vissa ser den Helige Ande som en mystisk kraft. Andra tror att den Helige Ande är en opersonliga kraft som Gud gör tillgänglig för Kristi efterföljare. Vad säger då Bibeln om den Helige Andes identitet? Enkelt uttryckt förklarar Bibeln att den Helige Ande är Gud. Bibeln säger också att den Helige Ande är en gudomlig person, en varelse med ett sinne, känslor och en vilja.

Det faktum att den Helige Ande är Gud visas tydligt i många bibeltexter, speciellt i Apostlagärningarna 5:3-4. I den här texten konfronterar Petrus Ananias för att han ljög för den Helige Ande och säger till honom att han "inte hade ljugit för människor utan för Gud." Det är ett tydligt bevis på att ljuga för den Helige Ande är att ljuga för Gud.

Vi kan också veta att den Helige Ande är Gud eftersom han besitter Guds egenskaper. Till exempel, Hans allestädesnärvaro ses i Psalm 139:7-8, "Vart ska jag gå för din Ande, och vart ska jag fly undan från din närvaro? Om jag steg upp till himlen, så är du där, och om jag bäddade åt mig i dödsriket, se, då är du där.”

I 1 Korintierbrevet 2:10-11 ser vi kännetecknet för allvetande hos den Helige Ande. "Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande, för Anden utforskar allting, ja, också djupen i Gud. För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande."

Vi kan veta att den Helige Ande verkligen är en person i gudomen eftersom han har ett sinne, känslor och en vilja. Den Helige Ande tänker och vet (1 Korintierbrevet 2:10). Den Helige Ande kan bedrövas (Efesierbrevet 4:30). Anden går i förbön för oss (Romarbrevet 8:26-27). Han fattar beslut enligt sin vilja (1 Korintierbrevet 12:7-11). Den Helige Ande är Gud, den tredje personen i treenigheten. Som Gud kan den Helige Ande verkligen fungera som den Hjälpare och Tröstare som Jesus lovade att han skulle vara (Johannes 14:16, 26, 15:26).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vem är den Helige Ande?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries