Vem är den heliga Ande?


Fråga: Vem är den heliga Ande?

Svar:
Det finns många missuppfattningar om den Heliga Andes identitet. En del menar att Helig Ande är en mystisk kraft. Andra menar att den Heliga Anden är som en opersonlig kraft Gud har gjort tillgänglig till Kristus efterföljare. Vad säger bibeln om den Heliga Andes identitet? Enkelt sätt – bibeln säger att den Helige Ande är Gud. Bibeln berättar också för oss att den Heliga Anden är en person, en varelse med ett sinne och förstånd, känslor och en vilja.

Det faktum att den Helige Anden är Gud vi ser tydligt på många ställen i bibeln inklusive Apostlagärningarna 5:3-4. I den versen konfronterar Petrus Ananias om varför han hade lurat den Helige Anden och förklarade vad han hade sagt ”Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud.” Det är tydligt att lura den Helige Anden är att lura Gud. Vi kan också veta att den Helige Anden är allestädes närvarande i Psalm 139:7-8 ” Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.” I 1 Korinthierbrevet 2:10-11 ser vi karaktären av den närvarande Helig Ande. ”Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud.”

Vi vet att den Helige Anden verkligen är en person för att Han har ett sinne och förstånd, känslor och en vilja. Den Helige Anden tänker och vet (1 Korinthierbrevet 2:10). Den helige Anden kan sörja (Efesierbrevet 4:30). Anden medlar för oss (Romarbrevet 8:26-27). Den Helige Anden tar beslut efter Hans vilja (1 Korinthierbrevet 12:7-11). Den Helige Anden är Gud, den tredje ”personen” i treenigheten. Som Gud, kan den Helige Anden verkligen fungera som tröstaren och rådgivaren som Jesus lovade att Han skulle vara (Johannesevangeliet 14:16,26; 15:26).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vem är den heliga Ande?