settings icon
share icon
Fråga

Vad är dopet i den helige Anden?

Svar


Den Helige Andes dop kan definieras som den process genom vilket Guds Ande förenar den troende med Kristus och med andra troende i Kristi kropp från och med frälsningsögonblicket. Den helige Andes dop förutsades av Johannes Döparen (Mark 1:8) och av Jesus innan han steg upp till himlen: "För Johannes döpte verkligen i vatten, men ni ska om några få dagar bli döpta i den Helige Ande." (Apg. 1:5, SRB16). Detta löfte uppfylldes på pingstdagen (Apg 2:1–4); för första gången kunde människor permanent få den Helige Ande som inneboende, och kyrkan/församlingen fick sin början.

Första Korintierbrevet 12:12–13 är det centrala stycket i Bibeln angående dopet i den helige Ande: ”För i en Ande har vi ju alla blivit döpta till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig slavar eller fria, och i en Ande har vi alla fått att dricka.” (1 Kor 12:13, SRB16). Lägg märke till att vi ”alla” har blivit döpta i Anden – alla troende får dopet, som börjar med frälsningen, och det är inte en speciell upplevelse för bara ett fåtal. Även om Romarbrevet 6:1–4 (SRB16) inte specifikt nämner Guds Ande, beskriver det den troendes ställning inför Gud i ett språk som liknar 1 Korintierbrevet: ”Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda? Nej, inte alls! Vi som är döda från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv."

Följande fakta är nödvändiga för att leda till en rätt förståelse av andedop:

• För det första, 1 Korintierbrevet 12:13 säger tydligt att alla har blivit döpta, precis som alla har fått Anden att dricka (Andens inneboende).

• För det andra, ingenstans i Skriften uppmanas troende att bli döpta med, i eller av Anden, eller i någon mening att söka dopet i den Helige Ande. Detta understöder att alla troende får erfara detta.

• För det tredje syftar Efesierbrevet 4:5 sannolikt även på andedop. Om så är fallet är andedop verkligheten för varje troende, precis som "en tro" och "en Fader" är.

Sammanfattningsvis gör dopet i den Helige Ande två saker, 1) det förenar oss med Kristi kropp, och 2) det verkställer vår korsfästelse med Kristus. Att vara i hans kropp betyder att vi har uppstått med honom till ett nytt liv (Rom 6:4). Vi bör sedan använda våra andliga gåvor för att hålla den kroppen fungerande som det står i samband med 1 Korintierbrevet 12:13. Att uppleva detta ena Andens dop tjänar som grunden för att behålla kyrkans/församlinens enhet, i enlighet med Efesierbrevet 4:5. Att vara förenad med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse genom Andens dop utgör grunden för vårt avståndstagande från inneboende synd och vår vandring i ett nytt liv (Rom 6:1-10; Kolosserbrevet 2:12).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är dopet i den helige Anden?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries