Vad är dopet i den helige Anden?


Fråga: Vad är dopet i den helige Anden?

Svar:
Dopet i den Helige Anden kan definieras som arbete, varigenom Guds Ande sätter troende i gemenskap med Kristus och i union med andra troende i Kristi kropp vid tidpunkten för frälsning. Första korinterbrevet 12:12-13 är den centrala passagen i Bibeln om dopet i den helige Ande: "I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss," (1 Kor 12:13). Medan Romarbrevet 6:1-4 inte specifikt nämner Guds Ande, beskriver den de troendes ställning inför Gud på ett språk som liknar den i Korinterbrevet: "Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet."

Följande fakta är nödvändiga för att hjälpa och stärka vår förståelse av Andens dop: Först i 1 Kor 12:13 är det tydligt att alla har blivit döpta, precis som alla fått Anden att dricka (den inneboende Andens).

För det andra berättas det ingenstans i Skriften att troende måste döpas med, i eller genom Anden, eller på något sätt att söka dopet i den helige Ande. Detta tyder på att alla troende har haft denna erfarenhet.

För det tredje, Efesierbrevet 4:5 verkar hänvisa till ett andedop. Om så är fallet, är andedop en verklighet för varje troende, precis som "en tro" och "en fader" är.

Sammanfattningsvis, gör dopet i den helige Ande två saker, 1) den ansluter oss till Kristi kropp, och 2) det förverkligar vår korsfästelse med Kristus. Att vara i Hans kropp innebär att vi följer med honom till ett nytt liv (Rom 6:4). Vi bör sedan utöva våra andliga gåvor för att hålla detta organ korrekt fungerande som anges i kontext med 1 Kor 12:13. Uppleva detta andedop ligger till grund för att hålla kyrkans enhet, som i kontext med Ef 4:5. Att vara i association med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse genom andedop skapar en grund för vår separation från den makt inneboende synd har och vårat nya liv (Rom 6:1-10; Kol 2:12).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är dopet i den helige Anden?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud