settings icon
share icon
Fråga

Är Andens nådegåvor för denna tid?

Svar


För det första är det viktigt att inse att detta inte är en fråga om huruvida Gud fortfarande utför under idag. Det skulle vara dumt och obibliskt att hävda att Gud inte botar människor, talar till människor och utför mirakulösa tecken och under idag. Frågan är om Andens gåvor, som framför allt beskrivs i 1 Korintierbrevet 12–14, fortfarande är aktiva i kyrkan idag. Detta är inte heller en fråga om huruvida den Helige Ande kan ge någon en gåva att meddela ett under. Frågan är hur vanligt det är att den Helige Ande fortfarande delar ut de mirakulösa gåvorna idag. Framför allt erkänner vi helt och hållet att den Helige Ande är fri att dela ut gåvor enligt sin vilja (1 Korintierbrevet 12:7-11).

I Apostlagärningarna och breven utförs de allra flesta underverk av apostlarna och deras nära medarbetare. Paulus ger oss anledningen till detta: "Det som kännetecknar en apostel har ju blivit utfört bland er med all uthållighet, med tecken och under och kraftgärningar." (2 Korintierbrevet 12:12). Om de flesta kristustrogna skulle ha varit utrustade med förmågan att utföra tecken, under och mirakel, då skulle tecken, under och mirakel inte på något sätt kunna vara legitimationen för en apostel. Apostlagärningarna 2:22 berättar att Jesus "bekräftades av Gud” genom ”kraftgärningar och under och tecken”. På samma sätt "bekräftades" apostlarna som äkta budbärare från Gud genom de under de utförde. Apostlagärningarna 14:3 beskriver att evangeliets budskap "bekräftades" av de tecken och under som Paulus och Barnabas fick utföra.

Kapitel 12–14 i 1 Korintierbrevet handlar i huvudsakligen om Andens gåvor. Det visas i den texten att "vanliga" kristna ibland fick mirakulösa gåvor (1 Korintierbrevet 12:8-10, 28-30). Vi får inte veta hur vanligt det här var. Av vad vi lärde oss ovan, att apostlarna "legitimerades" genom tecken och under, kan det innebära att när mirakelgåvor gavs till "vanliga" kristna var det undantaget, inte regeln. Förutom apostlarna och deras nära medarbetare beskriver Nya testamentet ingenstans specifikt individer som hade Andens mirakelgåvor.

Det är också viktigt att inse att den tidiga kyrkan inte hade den färdiga Bibeln, som vi har idag (2 Timoteus 3:16-17). Därför var gåvorna profetior, kunskap, visdom etc. nödvändiga för att de tidiga kristna skulle veta vad Gud ville att de skulle göra. Profetians gåva gjorde det möjligt för troende att kommunicera sanning och uppenbarelse från Gud. Nu när Guds uppenbarelse är komplett i Bibeln behövs inte längre de "uppenbarande" gåvorna, åtminstone inte av samma anledning som där de beskrivs i Nya testamentet.

Gud helar mirakulöst människor varje dag. Gud gör fortfarande fantastiska tecken och under och utför ibland dessa mirakel genom en kristen. Men dessa saker är inte nödvändigtvis Andens tjänstegåvor. Det primära syftet med Andens gåvor var att bevisa att evangeliet var sant och att apostlarna verkligen var Guds budbärare. Bibeln säger inte att de mirakelgåvorna har upphört, men den lägger grunden till varför de kanske inte längre förekommer i samma utsträckning som de gjorde i Nya testamentet.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Andens nådegåvor för denna tid?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries