Är Andens mirakulösa gåvor för denna tid?


Fråga: Är Andens mirakulösa gåvor för denna tid?

Svar:
För det första är det viktigt att inse att detta inte är en fråga om huruvida Gud fortfarande utför mirakel i dag. Det vore dumt och obiblisk att hävda att Gud inte botar människor, pratar med folk, och utför tecken och under idag. Frågan är om de Andens mirakulösa gåvor, som beskrivs i första hand i 1 Kor 12-14, fortfarande är aktiva i kyrkan i dag. Detta är inte heller en fråga om den Helige Ande kan ge någon en mirakulös gåva. Frågan är om den helige Ande fortfarande delar ut de mirakulösa gåvorna i dag. Framför allt, ska vi vara helt medvetna om att den helige Ande är fri att fördela gåvor enligt Hans vilja (1 Kor 12:7-11).

I Apostlagärningarna och epistlarna, är det stora flertalet av miraklerna utförda av apostlarna och deras närstående. Paul ger oss förklaringen: "Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar," (2 Kor 12:12). Om varje troende i Kristus var utrustad med förmågan att utföra tecken, underverk och mirakel då kan inte "tecken, under och mirakel" på något sätt vara identifieringsmärken för en apostel. Apostlagärningarna 2:22 berättar att Jesus var "ackrediterad" av "mirakel, under och tecken". På samma sätt, apostlarna var "markerade" som verkliga budbärare från Gud genom mirakel de utförde. Apg 14: 3 beskriver evangeliets budskap som "bekräftat" av mirakel utförda av Paulus och Barnabas.

Kapitlen 12-14 av första Korintierbrevet handlar främst om Andens gåvor. Det verkar från texten att "vanliga" kristna ibland getts mirakulösa gåvor (12:8-10, 28-30). Vi får inte veta hur vanligt det var.

Från vad vi lärt oss ovan, att apostlarna var "märkt" av tecken och under, verkar det som mirakulösa gåvor som ges till "vanliga" kristna var ett undantag inte regel. Förutom apostlarna och deras närstående, beskriver Nya testamentet inga specifika personer som utövar Andens gåvor.

Det är också viktigt att inse att den tidiga kyrkan inte har en färdig Bibel, som vi gör i dag (2 Tim 3:16-17). Därför var gåvor profetior, kunskap, visdom, etc. nödvändiga för att de tidiga kristna för att veta vad Gud ville att de skulle göra. Profetians gåva aktiverade troende att kommunicera nya sanningar och uppenbarelser från Gud. Nu när Guds uppenbarelse är fullständig i Bibeln, behövs gåvorna inte längre, åtminstone inte i samma kapacitet som de var i Nya testamentet.

Gud helar mirakulöst människor varje dag. Gud talar fortfarande till oss i dag, vare sig i en hörbar röst, i våra sinnen, eller genom intryck och känslor. Gud gör fortfarande fantastiska mirakel, tecken och underverk och ibland utförs dessa underverk genom en kristen. Men dessa saker är inte nödvändigtvis de mirakulösa Andens gåvor. Det primära syftet med de mirakulösa gåvorna var att bevisa att evangeliet var sant och att apostlarna verkligen var Guds budbärare. Bibeln säger inte direkt att de mirakulösa gåvor har upphört, men det lägger grunden för varför de kanske inte längre förekommer i samma omfattning som de gjorde som registrerats i Nya testamentet.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Är Andens mirakulösa gåvor för denna tid?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud