Frågor om bön


Vad är syndabekännelse?

Är gemensam bön viktig? Är gemensam bön mer kraftfull än en enskild bön?

Vad är Herrens bön, och bör vi be den?

Vad innebär det att be i Jesu namn?

Hur kan jag få mina böner besvarade av Gud?

Är det acceptabelt att upprepade gånger be för samma sak eller ska vi bara fråga en gång?"

Varför ska vi be? Vad är poängen med bönen när Gud vet framtiden och redan har kontroll över allt. Om vi inte kan ändra Guds sinne, varför ska vi be?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om bön