Vad är Herrens bön, och bör vi be den?


Fråga: Vad är Herrens bön, och bör vi be den?

Svar:
Herrens bön är en bön Herren Jesus lärde sina lärjungar i Matteus 6:9-13 och Lukas 11:2-4.

Matteus 6:9-13 säger: "Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda." Många missförstår Herrens bön för att vara en bön vi ska recitera ord för ord. Vissa människor behandlar Herrens bön som en magisk formel, som om orden själva har någon specifik effekt eller inflytande på Gud.

Bibeln lär ut motsatsen. Gud är mycket mer intresserad av våra hjärtan när vi ber än han är av våra ord. "Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull,"(Matt 6:6-7). I bönen, ska vi utgjuta våra hjärtan inför Gud (Filip 4:6-7), inte bara recitera memorerade ord till Gud.

Herrens bön bör förstås som ett exempel, ett mönster av hur man ber. Den ger oss däremot "ingredienser" som ska ingå i bönen. På det här sättet kan man identifiera delarna. "Vår Far i himlen" lär ut till att man ska rikta våra böner till Fadern. "låt ditt namn bli helgat" talar om för oss att dyrka Gud och att prisa honom för den han är. Frasen "Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen," är en påminnelse till oss att vi ska be för Guds plan i våra liv och världen, inte vår egen plan. Vi ska be om att Guds vilja ska ske, inte för våra önskemål. Vi uppmanas att be Gud om de saker vi behöver i "ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss," påminner oss att bekänna våra synder inför Gud och att vända sig bort från dem och även för att förlåta andra som Gud har förlåtit oss. Slutsatsen av Herrens bön "Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda," är en vädjan om hjälp för att uppnå seger över synd och en begäran om skydd mot angrepp av djävulen.

Herrens bön är inte en bön vi ska memorera och recitera tillbaka till Gud. Det är bara ett exempel på hur vi ska be. Är det något fel med att memorera Herrens bön? Självklart inte! Är det något fel med att be Herrens bön till Gud? Inte om du verkligen menar det du säger och har det i ditt hjärta. Kom ihåg att Gud är långt mer intresserad av vår kommunikation med honom och att vi talar från våra hjärtan än han är i de specifika ord vi använder. Filipperbrevet 4:6-7 förklarar, "Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är Herrens bön, och bör vi be den?"