settings icon
share icon
Fråga

Är det acceptabelt att upprepade gånger be för samma sak eller ska vi bara fråga en gång?"

Svar


I Lukas 18:1-7, använder Jesus en liknelse för att illustrera vikten av att framhärda i bönen. Han berättar historien om en änka som kom till en orättvis domare som söker rättvisa mot sin motståndare. På grund av hennes uthållighet i bön, gav domaren efter. Jesus poäng är att om en orättfärdig domare kommer att bevilja en ansökan av någon som framhärdar i en begäran om rättvisa, hur mycket mer svar kommer den Gud som älskar oss "hans utvalda" (v.7) inte att ge när vi ber? Liknelsen lär inte, som vissa tror, att om vi ber om något om och om igen är Gud skyldig att ge det till oss. Snarare lovar Gud att hämnas sin egna, att försvara dem, lösa deras problem, ge dem rättvisa, och befria dem från sina motståndare. Han gör detta på grund av hans rättvisa, hans helighet och hans hat mot synden; när han besvarar bön håller han sina löften och visar sin makt.

Jesus ger en annan bild av bön i Lukas 11:5-12. I likhet med liknelsen om den orättfärdige domaren, är Jesu budskap i detta stycke att om en man osjälviskt hjälper en behövande vän, kommer Gud att se till våra behov långt mer, eftersom ingen begäran är en olägenhet för honom. Återigen är löftet inte att vi kommer att få vad vi än ber om vi bara fortsätter att fråga. Guds löfte till sina barn är ett löfte att tillgodose våra behov, inte våra önskningar. Och han känner till våra behov bättre än vad vi gör. Samma löfte upprepas i Matteus 7:7-11 och i Lukas 11:13, där den "goda gåvan" förklaras vara den helige Anden.

Båda dessa verser uppmuntrar oss att be och att fortsätta be. Det är inget fel med att be upprepade gånger om samma sak. Så länge det du ber om är inom Guds vilja (1 Joh 5:14-15), fråga tills Gud ger din svar eller tar bort önskan från ditt hjärta. Ibland tvingar Gud oss att vänta på ett svar på våra böner för att lära oss tålamod och uthållighet. Ibland ber vi om något när det ännu inte är i enlighet med Guds tid för våra liv. Ibland ber vi om något som inte är Guds vilja för oss och då säger han nej. Att be är inte bara att be om saker från Gud utan att låta Guds vilja ske i våra hjärtan. Fortsätt med att be, fortsätt att knacka och fortsätt att söka tills Gud besvarar din förfrågan eller att Han övertygar dig att din begäran inte är hans vilja för dig.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är det acceptabelt att upprepade gånger be för samma sak eller ska vi bara fråga en gång?""
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries