Frågor om Domedagen


Vad kommer att hända enligt profetian om den sista tiden?

Vilka är tecknen på den sista tiden?

Vad är uppryckandet av kyrkan?

Vad är vedermödan? Hur vet vi vedermödan kommer att pågå sju år?

När kommer uppryckandet att ske i samband med vedermödan?

Vad är Jesus Kristus återkomst?

Vad är det tusenåriga riket och bör det förstås bokstavligt?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om Domedagen