settings icon
share icon
Fråga

Vad är vedermödan? Hur vet vi vedermödan kommer att pågå sju år?

Svar


Vedermödan är en framtida sjuårig tid när Gud kommer att avsluta sin tukt av Israel och slutföra sin dom av den otrogna världen.

Kyrkan, som består av alla som litat på Herren Jesus för att rädda dem från att straffas för synden, kommer inte att vara närvarande under vedermödan. Kyrkan kommer att tas bort från jorden i en händelse som kallas uppryckandet (1 Tess 4:13-18; 1 Kor 15:51-53). Kyrkan är räddad från vreden (1 Tess 5:9). Igenom Skriften refereras vedermödan till andra namn såsom Herrens dag (Jesaja 2:12, 13:6-9; Joel 1:15; 2:1-31, 3:14; 1 Tess 5:2 ); besvär eller vedermödan (Mos 4:30; Sefanja 1:1); den stora bedrövelsen, som hänvisar till den mera intensiv andra halvan av sjuårsperioden (Matt 24:21); tiden av nöd eller nödens dag (Daniel 12:1; Sefanja 1:15); tiden för Jakobs nöd (Jeremia 30:7).

En förståelse av Daniel 9:24-27 är nödvändigt för att förstå syftet och tiden för vedermödan. Denna passage talar om 70 veckor som har förklarats mot "ditt folk". Daniels folk är judarna, nationen Israel, och Daniel 9:24 talar om en tid som Gud har gett "för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste."

Gud förklarar att "sjuttio sjuor" kommer att uppfylla alla dessa saker. Detta är de 70 sjuor av år, eller 490 år. (Vissa översättningar refererar till 70 veckor av år.) Detta bekräftas av en annan del av denna passage i Daniel. I verserna 25 och 26, berättar Daniel att Messias kommer att skäras bort efter "sju sjuor och sextiotvå sjuor" (69 totalt), som börjar i och med ett dekret för att återuppbygga Jerusalem. Med andra ord, 69 sjuor år (483 år) efter dekretet att återuppbygga Jerusalem, kommer Messias att skäras bort. Bibliska historiker bekräftar att det gått 483 år från tidpunkten för dekretet att återuppbygga Jerusalem till den tid då Jesus korsfästes. De flesta kristna forskare, oberoende av deras syn på eskatologi (framtida saker/händelser), har ovanstående förståelse av Daniels 70 sjuor.

Då 483 år har passerat från dekretet att återuppbygga Jerusalem till bortskärandet av Messias, lämnar det en sjuårsperiod som skall uppfyllas när det gäller Daniel 9:24: "för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste." Denna sista sjuårsperiod kallas vedermödan det är en tid då Gud avslutar sin dom över Israel för dess synd.

Daniel 9:27 ger några exempel av den sjuåriga vedermödan: "Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren." Den person som denna vers talar är personen Jesus kallar "förödelsens styggelse" (Matt 24:15) och kallas "vilddjuret" i Uppenbarelseboken 13. Daniel 9:27 säger att vilddjuret kommer att göra ett förbund i sju år, men i mitten av denna vecka (3 1/2 år i vedermödan), kommer han att bryta förbundet, och sätta stopp för offren. Uppenbarelseboken 13 förklarar att vilddjuret kommer att placera en bild av sig själv i templet och kräva att världen att tillber honom. Uppenbarelseboken 13:5 säger att detta kommer att pågå i 42 månader, vilket är 3 1/2 år. Eftersom Daniel 9:27 säger att detta kommer att ske i mitten av veckan, och Uppenbarelseboken 13:5 säger att vilddjuret kommer att göra detta under en period av 42 månader, är det lätt att se att den totala tiden är 84 månader eller sju år. Se även Daniel 7:25, där "tid, tider, och en halv tid" (tid = 1 år, ggr = 2 år, en halv tid = 1/2 år, totalt 3 1/2 år) hänvisar också till den "stor vedermödan", den sista halvan av den sjuåriga vedermödan period då djuret kommer att styra.

För ytterligare referenser om vedermödan, se Upp 11:2-3, som talar om 1260 dagar och 42 månader, och Daniel 12:11-12, som talar om 1290 dagar och 1335 dagar. Dessa dagar hänvisar till mittpunkten av vedermödan. De extra dagarna i Daniel 12 kan inkludera tiden i slutet för domen av nationerna (Matt 25:31-46) och tiden för inrättandet av Kristi tusenåriga rike (Upp 20:4-6).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är vedermödan? Hur vet vi vedermödan kommer att pågå sju år?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries