settings icon
share icon
Fråga

Vad är det tusenåriga riket och bör det förstås bokstavligt?

Svar


Det tusenåriga riket är titeln som ges till Jesus Kristus 1000-åriga styre av jorden. Vissa försöker tolka de 1000 åren på ett symboliskt sätt. Vissa anser att de 1000 åren som ett enbart symboliskt sätt att säga "en lång tid" inte ett bokstavligt fysisk styre av Jesus Kristus på jorden. Men det tusenåriga riket, som omnämns sex gånger i Uppenbarelseboken 20:2-7, är specifikt omnämnd att vara 1000 år lång. Om Gud ville säga "en längre tid" kunde Han lätt ha gjort det utan att uttryckligen och vid upprepade tillfällen nämna en exakt tidsram.

Bibeln berättar att när Kristus återvänder till jorden kommer Han att etablera sig som kung i Jerusalem, sittandes på Davids tron (Luk 1:32-33). Det ovillkorliga förbundet kräver en bokstavlig och fysisk Kristi återkomst för att upprätta riket. Abrahams förbund lovade Israel ett land, efterkommande och härskare, och en andlig välsignelse (Mos 12:1-3). Det palestinska förbundet lovade Israel ett återställande till landet och ockupationen av landet (Mos 30:1-10). Davids förbund lovade Israel förlåtelse det medel där nationen kan bli välsignad (Jeremia 31:31-34).

Vid den andra ankomsten, kommer dessa förbund att uppfyllas då Israel åter samlats in från nationerna (Matt 24:31), konverterade (Sakarja 12:10-14) och landet kommer bli återställt under Messias, Jesus Kristus styre. Bibeln talar om villkoren under årtusendet som en perfekt miljö fysiskt och andligt. Det kommer att bli en tid av fred (Mika 4:2-4; Jes 32:17-18), glädje (Jes 61:7, 10), tröst (Jes 40:1-2), och ingen fattigdom eller sjukdom (Amos 9:13-15; Joel 2:28-29). Bibeln berättar också att endast troende kommer in i det tusenåriga riket. På grund av detta, kommer det att vara en tid av fullständig rättfärdighet (Matt 25:37; Ps 24:3-4), lydnad (Jer 31:33), helighet (Jes 35:8), sanning (Jes 65:16), och fullhet i den Helige Ande (Joel 2:28-29). Kristus kommer att regera som kung (Jesaja 9:3-7, 11:1-10), med David som regent (Jeremia 33:15-21; Amos 9:11). Adeln och guvernörerna kommer också att regera (Jesaja 32:1, Matt 19:28), och Jerusalem kommer att vara den politiska världens centrum (Sakarja 8:3).

Uppenbarelse 20:2-7 ger den exakta tidsperioden för Tusenårsriket. Även utan dessa skrifter, finns det otaliga andra som pekar på en bokstavlig regeringstid för Messias på jorden. Uppfyllandet av många av Guds förbund och löften vilar på en bokstavligt, fysiskt, framtida rike. Det finns ingen solid grund att förneka den bokstavliga tolkningen av det tusenåriga riket och att dess varaktighet är 1000 år.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är det tusenåriga riket och bör det förstås bokstavligt?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries