Vad är Jesus Kristus återkomst?


Fråga: Vad är Jesus Kristus återkomst?

Svar:
Jesus Kristus återkomst är hoppet de troende har i att Gud har kontroll över allting, och är trogen de löften och profetior som finns i hans ord. Första gången Jesus Kristus kom till jorden var det i form av ett barn i en krubba i Betlehem, precis som profeterat. Jesus uppfyllde många av profetiorna om Messias under hans födelse, liv, verksamhet, död och uppståndelse. Det finns dock vissa profetior om Messias som Jesus ännu inte har uppfyllt. Den andra ankomsten av Kristus kommer att vara Kristi återkomst för att uppfylla dessa återstående profetior. I hans första ankomst, var Jesus en lidande tjänare. I återkomsten, kommer Jesus att vara en erövrande kung. I hans första ankomst, kom Jesus ifrån de mest ödmjuka omständigheter. I återkomsten, anländer Jesus med himmelens arméer vid sin sida.

Profeterna i Gamla testamentets gör inte en tydlig åtskillnad mellan de två händelserna. Detta kan ses i Jesaja 7:14, 9:6-7 och Sakarja 14:4. Som ett resultat av att profetiorna se ut att tala om två individer, ansåg många judiska forskare att det skulle vara både en lidande Messias och en erövrande Messias. Vad de inte förstår är att det bara finns en Messias och han skulle uppfylla båda rollerna. Jesus uppfyllde sin roll som den lidande tjänaren (Jesaja kapitel 53) i hans första ankomst. Jesus kommer att uppfylla rollen som Israels befriare och konung i hans återkomst. Sakarja 12:10 och Uppenbarelseboken 1:7 beskriver återkomsten och ser tillbaka till Jesus som genomborrad. Israel, och hela världen, kommer sörja för att inte ha accepterat Messias första gången han kom.

Efter att Jesus uppstigit till himlen, förklarade änglarna för apostlarna, De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen," (Apg 1:11). Sakarja 14:4 identifierar platsen för den andra ankomsten som Oljeberget. Matteus 24:30 förklarar: "Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet." Titus 2:13 beskriver den andra ankomsten som en "härlig uppenbarelse".

Den andra ankomsten beskrivs in i minsta detalj i Uppenbarelseboken 19:11-16: "Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 'Kungarnas Kung och herrarnas Herre.'"

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är Jesus Kristus återkomst?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud