settings icon
share icon
Fråga

Vad är Jesus Kristus återkomst?

Svar


Jesu Kristi återkomst finns beskriven i profetior och löften i Guds ord. De troende litar på att Gud har kontroll över allting och är trogen dessa löften och profetior. Vid sin första ankomst kom Jesus Kristus till jorden som ett barn i en krubba i Betlehem, precis som det hade profeterats. Jesus uppfyllde många av profetiorna om Messias genom sin födelse, liv, gärning, död och uppståndelse. Det finns dock några profetior om Messias som Jesus ännu inte har uppfyllt. Kristi andra ankomst kommer att vara Kristi återkomst för att uppfylla dessa återstående profetior. Vid sin första ankomst var Jesus den lidande tjänaren. Vid sin andra ankomst kommer Jesus att vara den segrande kungen. Vid sin första ankomst kom Jesus under de mest ödmjuka omständigheter. Vid sin andra ankomst kommer Jesus med himlens arméer vid sin sida.

Gamla testamentets profeter såg ingen tydlig skillnad mellan de två ankomsterna. Detta kan ses i Jesaja 7:14, 9:6-7 och Sakarja 14:4. Som ett resultat av att profetiorna tycktes tala om två individer, trodde många judiska forskare att det skulle finnas både en lidande Messias och en erövrande Messias. Vad de inte förstod är att det bara finns en Messias och att han skulle fylla båda rollerna. Jesus uppfyllde rollen som den lidande tjänaren (Jesaja kapitel 53) i sin första ankomst. Jesus kommer att uppfylla rollen som Israels befriare och kung vid sin andra ankomst. Sakarja 12:10 och Uppenbarelseboken 1:7, som beskriver den andra ankomsten, ser tillbaka på att Jesus blev genomborrad. Israel, och hela världen, kommer att sörja över att inte ha accepterat Messias första gången han kom.

Efter att Jesus for upp till himlen, deklarerade änglarna för apostlarna: "Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apostlagärningarna 1:11, SRB16). Sakarja 14:4 identifierar platsen för den andra ankomsten som Oljeberget. Matteus 24:30, SRB16 förklarar, "Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet.” Titus 2:13 beskriver den andra ankomsten som en "uppenbarelse i härlighet ".

Den andra ankomsten talas om i stor detalj i Uppenbarelseboken 19:11-16, SRB16, "Och jag såg himlen öppen, och se, en vit häst och den som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Och hans ögon var som eldslågor och på hans huvud var många kronor. Och han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds Ord. Och härarna i himlen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, för att han med det skulle slå folken. Och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, glödande vredes vinpress. Och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE.”

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad är Jesus Kristus återkomst?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries