Frågor om Bibeln


Är Bibeln verkligen Guds ord?

Innehåller Bibeln fel, motsägelser, eller avvikelser?

Är Bibeln relevant idag?

Hur och när sammanställdes kanon av Bibeln?

Vilket är det korrekta sättet att studera Bibeln på?

Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?

Varför ska vi läsa Bibeln och studera Bibeln?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om Bibeln