settings icon
share icon
Fråga

Vilket är det korrekta sättet att studera Bibeln på?

Svar


Fastställande av innebörden av Skriften är en av de viktigaste uppgifterna en troende har i detta liv.

Gud säger inte bara åt oss att vi måste läsa Bibeln. Vi måste studera den och hantera den på rätt sätt (2 Tim 2:15). Att studera skrifterna är ett hårt arbete. En flyktig eller kort genomgång av Skriften kan ibland ge mycket felaktiga slutsatser. Därför är det viktigt att förstå flera principer för att bestämma den korrekta innebörden av Skriften.

För det första måste Bibelstudenten be och be att den Helige Ande ska ge förståelse för det är en av hans funktioner. "Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske," (Joh 16:13). Precis som den helige Ande vägledde apostlarna i skrivandet av Nya Testamentet, vägleder han oss också i förståelsen av Skriften. Kom ihåg att Bibeln är Guds bok, och vi måste fråga honom vad den innebär. Om du är en kristen, bor författaren till Skriften den heliga anden inuti dig, och han vill att du ska förstå vad han skrev.

För det andra, får vi inte ta ut verserna från de verser som omger den och försöka fastställa innebörden av versen utanför sammanhanget. Vi bör alltid läsa de omgivande verser och kapitel för att förstå sammanhanget. Även om alla av Skrifterna kommer från Gud (2 Tim 3:16; 2 Petrus 1:21), använde Gud män att skriva ner dessa. Dessa män hade ett tema i åtanke, ett syfte för att skriva, och en specifik fråga de adresserade. Vi bör läsa bakgrunden till boken i Bibeln vi studerar att ta reda på vem som skrev boken, till vilken det var skrivet, när det skrevs, och varför det var skrivet. Dessutom bör vi vara noga med att låta texten tala för sig själv. Ibland kommer folk att tilldela sina egna betydelser till ord för att få tolkningen de själva önskar.

För det tredje bör vi inte försöka att vara helt oberoende i våra studier av Bibeln. Det är arrogant att tro att vi inte kan få förståelse genom andras livslånga arbete i studier av Skriften. Vissa människor, av misstag, närmar sig Bibeln med tanken att de kommer att förlita sig på den helige Ande ensam och de kommer att upptäcka alla dolda sanningar i Skriften. Kristus, i givandet av den helige Ande, har gett människor med andliga gåvor till Kristi kropp. En av dessa andliga gåvor är att lära ut (Ef 4:11-12; 1 Kor 12:28). Dessa lärare ges av Herren för att hjälpa oss att förstå och lyda Skriften korrekt. Det är alltid klokt att studera Bibeln tillsammans med andra troende, bistå varandra i att förstå och tillämpa sanningen i Guds Ord.

Så, sammanfattningsvis, vilket är det korrekta sättet att studera Bibeln på? Först genom bön och ödmjukhet, måste vi lita på att den Helige Ande kommer att ge oss förståelse. För det andra bör vi alltid studera Skriften i sitt sammanhang, och acceptera att Bibeln förklarar sig. För det tredje bör vi respektera de insatser som andra kristna, förr och nu, som också har försökt att på rätt sätt studera Bibeln. Kom ihåg att Gud är författare till Bibeln, och han vill att vi ska förstå det.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilket är det korrekta sättet att studera Bibeln på?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries