settings icon
share icon
Fråga

Är Bibeln verkligen Guds ord?

Svar


Svaret på den här frågan kommer inte bara besvara hur vi ser på Bibeln och hur viktig den är i våra liv, utan också att den har en evig påverkan på oss. Om Bibeln verkligen är Guds ord, då måste vi syna det, studera det, lyda det, och slutligen lita på det. Om Bibeln är Guds ord, är att avisa det samma sak som att avisa Gud själv.

Att Gud gav oss Bibeln är ett bevis och en illustration på Hans kärlek till oss. Ordet "uppenbarelse" betyder att Gud kommunicerade med mänskligheten om hurdan han är och hur vi kan ha rätt relation med honom. Detta är saker vi inte hade kunnat veta om inte Gud hade visat dem för oss i Bibeln. Även om Guds uppenbarelser i Bibeln kom successivt över ungefär 1500 år, har det alltid innehållt allt människan behövt veta om Gud för att få rätt relation med honom. Om bibeln verkligen är Guds ord, är det den slutgiltiga källan för all tro, religiöst utövande och moral.

Frågan vi måste ställa oss själva är hur vi kan veta att Bibeln är Guds ord och inte bara en bra bok? Vad är det som är unikt med Bibeln som skiljer den från alla religiösa böcker som någonsin skrivits? Finns det några bevis att Bibeln verkligen är Guds ord? Detta är frågorna vi måste svara på om vi vill undersöka Bibelns påstående att Bibeln verkligen är Guds ord, gudomligt inspirerad, och helt tillräcklig för alla sorters tro och gärningar.

Det finns inga tvivel om att Bibeln verkligen säger sig vara Guds ord. Detta syns tydligt i versar som 2 Timoteusbrevet 3:15-17, som säger, “. . . och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”

För att svara på dessa frågor måste vi se till både interna och externa bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord. De interna bevisen är de som står i Bibeln för att fastställa dess gudomliga ursprung. Ett av de första bevisen på att Bibeln verkligen är Guds ord är dess enighet. Även om det är sextio-sex olika böcker, skrivna på tre kontinenter, på tre olika språk, över en period på ungefär 1500år, av mer än 40 författare (som kom från många olika livs situationer), Bibeln är fortfarande en enhetlig bok från början till slut utan motsägelser. Denna enighet är unik från alla andra böcker och är bevis för ordens gudomliga ursprung, hur Gud ledde människorna så att de skrev ner Hans ord.

Ett annat av de interna bevisen som säger att bibeln verkligen är Guds ord är de detaljerade profetiorna som finns i Bibeln. Bibeln innehåller hundratals detaljerade profetior som skildrar framtiden för allt från enskilda länder som Israel, till framtiden för särskilda städer, till framtiden för mänskligheten, och att Messias skulle komma, inte bara Frälsaren för Israel, utan för alla som tror på honom. Tillskillnad från profetior gjorda i religiösa böcker eller de som gjorts av Nostradamus, är de bibliska profetiorna extremt detaljerade och har alltid blivit verklighet. Det är över trehundra profetior om Jesus i gamla testamentet. De förutsade inte bara var han skulle födas och vilken familj han skulle komma från, utan också hur han skulle dö och att han skulle uppstå igen på den tredje dagen. Det finns helt enkelt inget annat logiskt sätt att förklara de fullföljda profetiorna i Bibeln än genom gudomligt ursprung. Det finns ingen religiös bok som har samma omfattande och förutsägande profetior som Bibeln har.

Ett tredje internt bevis på Bibelns ursprung finns i dess unika auktoritet och styrka. Även om detta bevis är mer subjektivt än de två första, är det fortfarande ett kraftfullt bevis på Bibelns gudomliga ursprung. Bibeln har en unik auktoritet som är olik alla andra böcker som någonsin skrivits. Den auktoritet och kraft visar sig genom att oräkneliga liv har förvandlats genom att läsa Bibeln. Drog beroende har blivit fria från sitt missbruk, homosexuella har blivit fria genom det, övergivna och ensamma har förvandlats genom den, kraftigt kriminella har förändrats genom den, syndare har tillrättavisats av den, och hat har ändrats till kärlek genom att läsa Bibeln. Bibeln besitter en omvandlande och förändrande kraft som bara är möjlig genom Guds ord.

Förutom de interna bevisen finns också utomstående bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord. Ett av dessa bevis är Bibelns historia. Eftersom Bibeln har detaljer om historiska händelser går dess trovärdighet att verifiera precis som annan historisk dokumentation. Genom både arkeologiska bevis och andra skrivna dokument, har de historiska delarna i Bibeln bevisats gång på gång vara rätta och sanna. All arkeologisk information och dokumentation som styrker Bibeln gör att det är den bäst dokumenterade boken från historien. Att Bibeln noggrant och sanningsenligt beskriver historiskt verifierbara händelser är en bra indikation på att även ämnen om Gud beskrivs på rätt sätt och att det är Guds ord.

Ett annat externt bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord är de mänskliga författarnas integritet. Som nämnts tidigare, så använde Gud människor från olika livssituationer för att skriva ner sina ord till oss. Genom att studera dessa människors liv, finns det ingen anledning att de inte var ärliga och uppriktiga människor. Genom att undersöka deras liv och det faktum att de var villiga att dö (ofta plågas till döds) för vad de trodde på, det visar sig tydligt att dessa vanliga, ärliga människor verkligen trodde att Gud talat till dem. De som skrev Nya Testamentet och många hundra andra troende (1 Korintierbrevet 15:6) visste att det var sanning för de hade sett och umgåtts med Jesus Kristus efter han återuppstått från de döda. Att se den återuppståndne Kristus hade en oerhörd påverkan på dessa människor. De gick från att gömma sig i rädsla till att vara villiga att dö för det Gud hade visat för dem. Deras liv och död vittnar för det faktum att Bibeln verkligen är Guds ord.

Ett sista externt bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord är Bibelns oförstörbarhet. Eftersom som den är så viktig och säger sig vara Guds ord har den fått motstå mer onda attacker och försök att överbevisas än någon annan bok i historien. Från tidiga romerska kejsare som Diocletianus, genom kommunist diktatorer till dagens ateister och agnostiker, Bibeln har motstått alla dessa attacker och är fortfarande vidaste publicerade bok.

Genom tiderna har skeptiker betraktat Bibeln som mytologisk, men arkeologi har gjort att den blivit betraktad som historisk i stället. Motståndare har anklagat Bibelns lära för att vara föråldrad och omodern, men moralen och lagarna i innehållet har haft en positiv påverkan på samhällen och kulturer över hela världen. Den blir fortfarande attackerad av vetenskap, psykologi och politiska rörelser men det kvarstår att den är lika sanningsenlig och relevant nu som när den skrevs. Det är en bok som har förvandlat oräkneliga liv de senast 2000 åren. Det spelar ingen roll hur motståndarna försöker attackera, förstöra eller klanka ner på Bibeln, den förblir lika stark, lika sann, och lika relevant efter attackerna som den var innan. Den noggrannhet som blivit bevarad trots alla försök att förvanska, attackera, eller förstöra Bibeln, är ett tydligt bevis på att det verkligen är Guds ord. Det förvånar oss inte att varje gång Bibeln blir attackerad kommer den ut oförändrad och välbehållen. Jesus sade, “Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå” (Mark 13:31). Efter att ha tittat på bevisen kan man utan att tvivla säga “Ja Bibeln är verkligen Guds ord.”

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Bibeln verkligen Guds ord?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries