settings icon
share icon
Fråga

Är Bibeln verkligen Guds ord?

Svar


Svaret på denna fråga kommer inte bara att avgöra hur vi ser på Bibeln och dess betydelse för våra liv, utan det kommer också att ha eviga följder för oss. Om Bibeln verkligen är Guds ord, då bör vi ha respekt för den, studera den, lyda den och lita på den fullt ut. Om Bibeln verkligen är Guds Ord, då är den den slutliga auktoriteten för all tro, religiöst utövande och moral. Om Bibeln är Guds ord, så är att avfärda den att avfärda Gud själv.

Det faktum att Gud gav oss Bibeln är ett bevis på hans kärlek till oss. Gud meddelade mänskligheten hur och vem han är och hur vi kan ha en rätt relation med honom. Det här är saker som vi inte hade kunnat veta om inte Gud hade uppenbarat dem för oss på ett gudomligt sätt i Bibeln. Bibeln innehåller allt mänskligheten behöver veta om Gud för att ha en rätt relation med honom.

Hur kan vi veta att Bibeln är Guds ord och inte bara en bra bok? Vad är unikt med Bibeln som skiljer den från alla andra böcker som någonsin skrivits? Finns det några bevis för att Bibeln verkligen är Guds ord? Den här typen av frågor måste granskas seriöst. Det råder inget tvivel om att Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. Detta framgår av Paulus’ rekommendation till Timoteus: ”Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.” (2 Timoteus 3:15–17, SRB16).

Det finns både interna och externa bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord.

Interna bevis på att Bibeln är Guds ord

Interna bevis består av allt i Bibeln som vittnar om dess gudomliga ursprung. Ett internt bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord är dess enhet. Även fast den består av sextiosex individuella böcker, skrivna på tre kontinenter, på tre olika språk, under en period av cirka 1 500 år, av mer än 40 författare som kom från många olika samhällsskikt, förblir Bibeln en enhetlig bok från början att sluta utan motsägelse. Denna enhet är unik jämfört med alla andra böcker och är ett bevis på det gudomliga ursprunget av de ord och tankar som Gud inspirerade människor att skriva.

Ett annat internt bevis som tyder på att Bibeln verkligen är Guds ord är profetiorna. Bibeln innehåller hundratals detaljerade profetior om framtiden för olika nationer, vissa städer och hela mänskligheten. Andra profetior gäller Messias ankomst, Frälsaren för alla som tror på honom. Till skillnad från de profetior som finns i andra religiösa böcker eller av människor som Nostradamus, är bibliska profetior extremt detaljerade. Det finns över trehundra profetior om Jesus Kristus i Gamla testamentet. Inte bara förutsades hans härstamning och var han skulle födas, utan också hur han skulle dö och att han skulle uppstå igen. Det finns helt enkelt inget logiskt sätt att förklara de uppfyllda profetiorna i Bibeln annat än att utgå från ett gudomligt ursprung. Det finns ingen annan religiös bok med den mängd detaljerade förutsägande profetior som Bibeln innehåller.

Ett tredje internt bevis på Bibelns gudomliga ursprung är dess unika auktoritet och kraft. Även om dessa bevis är mer subjektiva än de två första, är det ändå ett kraftfullt vittnesbörd om att Bibeln är Guds ord. Bibelns auktoritet liknar inte någon annan bok som någonsin skrivits. Denna kraft syns i hur otaliga liv har förvandlats på ett övernaturligt sätt. Narkotikamissbrukare har blivit botade av det, homosexuella befriats av det, missanpassade och alienerade personer har förvandlats av det, förhärdade brottslingar reformerats av det, syndare tillrättavisats av det och hat förvandlats till kärlek genom det. Bibeln har en dynamisk och transformerande kraft som bara är möjlig för att den verkligen är Guds ord.

Externa bevis på att Bibeln är Guds ord

Det finns också externa bevis som tyder på att Bibeln verkligen är Guds ord. Ett sådant är Bibelns historicitet. Eftersom Bibeln beskriver historiska händelser, kan dess sanningshalt verifieras på samma sätt som alla andra historiska dokument. Genom arkeologiska bevis och utombibliska skrifter visar sig Bibelns historiska berättelser gång på gång vara korrekta och sanna. Faktum är att alla arkeologiska bevis och gamla manuskript som stöder Bibeln gör den till den bäst dokumenterade boken från den antika världen. Att Bibeln korrekt registrerar historiskt verifierbara händelser är en bra indikation på att även andra ämnen beskrivs på rätt sätt och att det är Guds ord.

Ett annat yttre bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord är dess mänskliga författares integritet. När vi studerar livet av författarna till Skriften finner vi att de var ärliga och uppriktiga. Det faktum att de var villiga att dö, ofta på mycket smärtsamma sätt, för vad de trodde vittnar om att dessa män verkligen trodde att Gud hade talat till dem. Männen som skrev Nya testamentet och många hundra andra troende (1 Korintierbrevet 15:6) kände till sanningen i deras budskap eftersom de hade tillbringat tid med Jesus Kristus efter att han hade uppstått från de döda. Att se den uppståndne Kristus hade en oerhörd inverkan på dem. De gick från att vara rädda och gömma sig till att vara villiga att dö för det Gud hade uppenbarat för dem. Deras liv och död vittnar om det faktum att Bibeln verkligen är Guds ord.

Ännu ett yttre bevis på att Bibeln verkligen är Guds ord är Bibelns oförstörbarhet. Bibeln har utsatts för fler våldsamma attacker och försök att förstöra den än någon annan bok i historien. Från tidiga romerska kejsare som Diocletianus, kommunistiska diktatorer och nutida ateister/agnostiker, har Bibeln motstått alla dessa attacker från belackare. Den består och är än idag den mest utgivna boken i världen.

Genom tiderna har skeptiker betraktat Bibeln som mytologisk, men arkeologi har gjort att den blivit betraktad som historisk i stället. Motståndare har anklagat Bibelns lära för att vara föråldrad och omodern, men moralen och lagarna har haft en positiv påverkan på samhällen och kulturer över hela världen. Bibeln fortsätter att angripas av pseudovetenskapare, psykologer och politiska rörelser, men det kvarstår att den fortfarande är lika sann och relevant idag som när den skrevs. Detta borde inte förvåna oss. När allt kommer omkring sa Jesus: "Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås." (Mark 13:31).

Bibeln, unik bland böcker, har förändrat otaliga liv och påverkat hela kulturer. Efter att ha sett bevisen kan man utan att tvivla säga “Ja Bibeln är verkligen Guds ord.”

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Bibeln verkligen Guds ord?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries