Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?


Fråga: Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?

Svar:
När folk talar om Bibeln som inspirerad, de hänvisar till det faktum att Gud påverkat de mänskliga författarna till Bibeln på ett sådant sätt att vad de faktiskt skrev Guds Ord. I skrifterna, betyder ordet "inspiration" helt enkelt "utandad av Gud". Inspiration betyder att Bibeln verkligen är Guds ord och gör Bibeln unik bland alla andra böcker.

Även om det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning Bibeln är inspirerad, kan det inte finnas någon tvekan om att Bibeln själv hävdar att varje ord i varje del av Bibeln kommer från Gud (1 Kor 2:12-13; 2 Tim 3:16-17). Denna syn på Bibeln är ofta kallad "verbal plenum" inspiration. Det innebär att inspirationen sträcker sig till orden i sig själva (verbal) – inte bara begrepp eller idéer, och att inspirationen omfattar alla delar av Skriften och alla ämnesområden i Skrifterna (plenum). En del människor tror att bara vissa delar av Bibeln är inspirerade eller bara tankar och begrepp som behandlar religion är inspirerade, men dessa synpunkter på inspiration når inte Bibelns påståenden om sig själv. Full verbal plenum inspiration är en viktig egenskap hos Guds Ord.

Omfattningen av inspiration kan tydligt ses i 2 Timoteus 3:16, "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." Denna vers säger oss att Gud inspirerade allt i Bibeln och att den är nyttig för oss. Det är inte bara de delar av Bibeln som handlar med religiösa läror som är inspirerade, men varje ord från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Eftersom den är inspirerad av Gud är Bibeln därför auktoritativ när det gäller att fastställa läran, och tillräcklig för att lära människan hur man uppnår rätt förhållande till Gud. Bibeln hävdar inte bara att vara inspirerad av Gud, men också att ha en övernaturlig förmåga att förändra oss och göra oss "komplett". Vad mer kan vi behöva?

En annan vers som handlar om inspiration av Skriften är andra Petrusbrevet 1:21. Denna vers hjälper oss att förstå att även om Gud använde män med sina distinkta personligheter och skriv stilar, inspirerade Gud de gudomliga ord som skrevs. Jesus själv bekräftade verbala plenum inspiration i skrifterna när han sade: "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett,"(Matt 5:17-18). I dessa verser, förstärker Jesus noggrannheten hos Skriften ner till minsta detalj och minsta skiljetecken, eftersom det är Guds egna ord.

Eftersom Bibeln är Guds inspirerade Ord, kan vi konstatera att den också är ofelbar och korrekt. En korrekt bild av Gud kommer att leda oss till en korrekt bild av hans ord. Eftersom Gud är allsmäktig, allvetande och helt perfekt har hans ord till sin natur samma egenskaper. Samma verser som fastställer inspirationen av Skrifterna fastställer också att den är både ofelbar och korrekt. Bibeln är utan tvekan vad den påstår sig vara, obestridlig, auktoritativ och Guds ord till mänskligheten.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud