settings icon
share icon
Fråga

Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?

Svar


När man talar om Bibeln som inspirerad, syftar man på att Gud på ett gudomligt sätt påverkade de mänskliga författarna av Skriften på ett sådant sätt att det de skrev verkligen var Guds Ord. I Bibelns sammanhang betyder ordet ”inspiration” helt enkelt "utandad av Gud". Inspiration betyder att Bibeln verkligen är Guds ord och gör Bibeln unik bland alla andra böcker.

Även om det finns olika åsikter om i vilken utsträckning Bibeln är inspirerad, kan det inte råda något tvivel om att Bibeln själv hävdar att varje ord i varje del av Bibeln kommer från Gud (1 Korintierbrevet 2:12-13; 2 Timoteus 3:16-17). Denna syn på Bibeln kallas för ”verbalinspiration” (English: ”verbal plenary inspiration”). Det betyder att inspirationen sträcker sig till själva orden (verbalt) – inte bara begrepp eller idéer – och att inspirationen sträcker sig till alla delar av Skriften och alla ämnen i Skriften (English: plenary). Vissa människor tror att bara delar av Bibeln är inspirerade eller att bara tankarna eller begreppen som handlar om religion är inspirerade, men denna inspirationssyn stämmer inte överens med Bibelns påståenden om sig själv. Fullständig verbalinspiration* är en väsentlig egenskap hos Guds ord. (* Not: Direkt översättning av ”verbal plenary inspiration” till svenska saknas. Innebörden är att Gud själv bevarar sitt ord och att grundtexten därför är väsentlig.)

Omfattningen av inspirationen kan tydligt ses i 2 Timoteus 3:16–17, SRB16, ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk." Den här versen berättar att Gud inspirerade hela Skriften och att den är nyttig för oss. Det är inte bara de delar av Bibeln som handlar om religiösa läror som är inspirerade, utan varje ord från 1 Mosebok till och med Uppenbarelseboken. Eftersom den är inspirerad av Gud, är Skriften därför auktoritativ när det gäller att fastställa läror, och tillräcklig för att visa oss människor hur vi skall finna en rätt relation med Gud. Bibeln hävdar inte bara att den är inspirerad av Gud, utan också att den har den övernaturliga förmågan att förändra oss och göra oss "fullkomliga". Vad mer kan vi behöva?

En annan vers som handlar om inspirationen från Skriften är 2 Petrus 1:21. Den här versen hjälper oss att förstå att även om Gud använde män med egen personlighet och skrivstil, så inspirerade Gud på ett gudomligt sätt just de ord de skrev. Jesus själv bekräftade Skriftens verbalinspiration när han sa: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag kom inte för att upphäva, utan för att fullborda. För sannerligen säger jag er: Förrän himmel och jord förgås, ska inte en minsta bokstav eller en enda prick i lagen förgås förrän allt har skett.” (Matteus 5:17-18, SRB16). I dessa verser förstärker Jesus Skriftens noggrannhet in i minsta detalj och minsta accent, eftersom det är själva Guds Ord.

Eftersom skrifterna är Guds inspirerade ord, kan vi dra slutsatsen att de också är ofelbara och auktoritativa. En korrekt syn på Gud kommer att leda oss till en korrekt syn på hans ord. Eftersom Gud är allsmäktig, allvetande och fullständigt fullkomlig kommer Hans Ord till sin natur att ha samma egenskaper. Samma verser som talar om Skrifternas inspirationen poängterar också deras ofelbarhet och auktoritet. Bibeln är utan tvekan vad den påstår sig vara, obestridlig, auktoritativ och Guds ord till mänskligheten.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vad betyder det att Bibeln är inspirerad?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries