settings icon
share icon
Fråga

Är Bibeln relevant idag?

Svar


Hebreerbrevet 4:12 säger: "Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar." Medan Bibeln skrevs för cirka 1900 år sedan, är dess riktighet och relevans för idag oförändrad. Bibeln är den enda källan till all uppenbarelse som Gud har gett oss om sig själv och hans plan för mänskligheten.

Bibeln innehåller en hel del information om den naturliga världen som har bekräftats av vetenskapliga observationer och forskning. Några av dessa passager inkluderar Mosebok 17:11, Predikaren 1:6-7, Job 36:27-29, Psaltaren 102:25-27 och Kolosserbrevet 1:16-17. Allt eftersom Bibelns berättelse om Guds frälsningsplan för mänskligheten utvecklas, beskrivs livfullt många olika karaktärer. I dessa beskrivningar, ger Bibeln en hel del information om mänskligt beteende och tendenser. Vår egen dag till dag erfarenhet visar oss att denna information är mer exakt och beskriver människans villkor bättre än någon lärobok i psykologi. Många historiska fakta i Bibeln har bekräftats av utombibliska källor. Historisk forskning påvisar ofta en stor samstämmighet mellan bibliska beskrivningar och utombibliska beskrivningar av samma händelser.

Däremot är Bibeln inte en historiebok, en psykologi text eller en vetenskaplig tidskrift. Bibeln är beskrivningen Gud gav oss om vem han är, och hans önskningar och planer för mänskligheten. Den viktigaste komponenten i denna uppenbarelse är historien om vår skilsmässa från Gud genom synden och Guds plan för återställande av gemenskap genom offret av hans Son, Jesus Kristus, på korset. Vårt behov av inlösen ändras inte. Inte heller Guds önskan att försona oss med sig själv.

Bibeln innehåller en hel del korrekt och relevant information. Bibelns viktigaste budskap inlösen är universella och ständigt tillämpbara på mänskligheten. Guds ord kommer aldrig vara föråldrad, ersättas eller förbättras. Kulturer förändras, lagar förändras, generationer kommer och går, men Guds Ord är lika relevant i dag som det var när det var först skriven. Inte allt Skriften gäller nödvändigtvis uttryckligen för oss idag, men alla Skrifter innehåller sanning som vi kan och bör gälla för våra liv idag.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Bibeln relevant idag?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries