Innehåller Bibeln fel, motsägelser, eller avvikelser?


Fråga: Innehåller Bibeln fel, motsägelser, eller avvikelser?

Svar:
Om vi läser Bibeln som den är skriven, utan förutfattade idéer för att hitta fel, kommer vi att finna att den är sammanhållen, konsekvent och det är relativt lätt att förstå boken. Ja, det finns svåra passager.

Ja, det finns verser som verkar motsäga varandra. Vi måste komma ihåg att Bibeln skrevs av omkring 40 olika författare under en period av cirka 1500 år. Varje författare skrev med olika stilar, från andra perspektiv, för en annan publik, för ett annat ändamål. Vi bör förvänta oss några mindre skillnader.

Emellertid är en skillnad inte en motsägelse. Det är bara ett fel om det inte finns något absolut tänkbart sätt verserna eller passager kan förenas. Även om ett svar inte är tillgänglig just nu, betyder det inte att det inte existerar ett svar. Många har hittat förmodade fel i Bibeln i relation med historia eller geografi bara att få reda på att Bibeln är korrekt när ytterligare arkeologiska bevis upptäcks.

Vi får ofta frågor i stil med "Förklara hur dessa verser inte motsäger varandra!" Eller "Titta, här är ett fel i Bibeln!" Visserligen är några av de saker som folk tar upp är svåra att svara på. Det är dock vår uppfattning att det finns livskraftiga och intellektuellt rimliga svar på varje förmodad bibelmotsägelse och bibelfel. Det finns böcker och webbplatser tillgängliga som beskriver "alla fel i Bibeln". De flesta människor får enkelt ammunition från dessa platser; de hittar inte dessa förmodade fel på egen hand.

Det finns också böcker och webbplatser tillgängliga som vederlägger var och en av dessa förmodade fel. Det sorgligaste är att de flesta människor som angriper Bibeln inte är riktigt intresserad av ett svar. Många som angriper Bibeln är även medvetna om dessa svar, men de fortsätter att använda samma gamla dåligt underbyggda attacker om och om igen.

Så, vad ska vi göra när någon närmar oss med ett påstått bibel fel? 1) Studera under bön skrifterna och se om det finns en enkel lösning. 2) Undersök med hjälp av några av de fina bibelkommentarer, "Bibeln försvar" böcker, och bibliska forsknings webbplatser. 3) Fråga våra pastorer eller kyrkoledare för att se om de kan hitta en lösning. 4) Om det fortfarande inget entydigt svar efter steg 1), 2) och 3) följs, litar vi på att Gud och hans ord är sanning och att det finns en lösning som helt enkelt inte har förverkligats ännu (2 Tim 2:15, 3:16-17).

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Innehåller Bibeln fel, motsägelser, eller avvikelser?

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud