Vprašanja o nebesih in peklu


Ali obstaja življenje po smrti?

Kaj se zgodi po smrti?

Kaj sta novo nebo in nova zemlja?

Ali je pekel resničen? Ali je pekel večen?

Ali bomo lahko videli in spoznali svoje prijatelje in družino v nebesih?

Ali lahko ljudje v nebesih gledajo dol in vidijo tiste izmed nas, ki smo še vedno na zemlji?

Kaj je sodba z velikega belega prestola?

Kaj je Kristusov sodni stol?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o nebesih in peklu