Ali obstaja življenje po smrti?


Vprašanje: Ali obstaja življenje po smrti?

Odgovor:
Sveto pismo nam govori: »Človek, rojen iz žene, živi malo časa in je poln trepetanja. Požene kakor cvetica in uvene, beži kakor senca in se nikdar ne ustavi… Ko človek umre, ali bo oživel?« (Job 14:1-2, 14)

Tako kot Job smo vsi izzvani s tem vprašanjem; Kaj natančno se zgodi z nami, ko umremo? Ali enostavno nehamo obstajati? Je življenje kot vrtljiva vrata odhodov in vračanj z namenom, da bi lahko dosegli lastno veličino? Gremo po smrti vsi v isti kraj ali gremo na različne kraje? Res obstajajo nebesa in pekel ali je to samo plod naše domišljije?

Sveto pismo nam pripoveduje, da nas po smrti ne čaka samo življenje, ampak večno življenje, ki »ga oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.« (Prvo pismo Korinčanom 2:9) Jezus Kristus, Bog iz mesa in krvi, je prišel na Zemljo, da bi nam podaril večno življenje. »On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.« (Izaija 53:5)

Jezus je bil kaznovan za naše grehe in je za nas žrtvoval svoje življenje. Tri dni pozneje se je s telesom in duhom dokazal s svojim vstajenjem iz groba. Na zemlji je ostal še štirideset dni in bilo jih je na tisoče, ki so temu pričevali. Potem je za večno odšel v nebeški raj. V Pismu Rimljanom (4:25) je zapisano: »On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.«

Kristusovo vstajenje je zelo dobro pričevan dogodek. Apostol Pavel je ljudi pozival, naj bodo priče temu dogodku, zato da nihče temu ne bi mogel oporekati. Vstajenje je temelj krščanske vere; ker je Kristus vstal od smrti, lahko verjamemo, da bomo nekoč tudi mi vstali od mrtvih.

Pavel je kristjane, ki v vstajenje niso verjeli, takole svaril: »Če se oznanja, da je bil Kristus obujen od mrtvih, kako morejo nekateri izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obujen.« (1 Korinčanom 15:12-13)

Kristus je bil prvi izbranec od vseh, ki bodo nekoč obujeni od smrti. Telesna smrt izhaja iz našega skupnega prednika Adama. Vsi pa, ki pripadajo božji družini po veri v Jezusa Kristusa, bodo prejeli novo življenje. (1 Korinčanom 15: 20-22) »Bog je obudil Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas.« (Korinčanom 6:14)

Čeprav bomo slej ali prej vsi obujeni od mrtvih, pa vsi ne bodo prišli v nebesa. Odločitev je odvisna od vsakega posebej; zdaj se odločamo, kje bomo živeli svoje večno življenje. Sveto pismo pravi, da vsakdo le enkrat umrje, temu pa sledi božja sodba (Hebrejcem 9:27) »Pravični pojdejo v večno življenje, neverniki pa v pogubljenje – pekel.« (Matej 25:46)

Tudi pekel je, tako kot nebesa, zares resničen. To je kraj, kjer bodo neverniki izkusili neskončno in večno božjo jezo. Sprijazniti se bodo morali s čustvenim, duševnim in telesnim mučenjem, ki bodo posledica sramote, obžalovanja in zaničevanja.

Pekel je opisan kot neskončno brezno (Luka 8:31, Razodetje 9:1), jezero z ognjem in žveplom, kjer bodo mučili grešnike na veke vekov. (Razodetje 20:10) »V peklu bo jok in škripanje z zobmi, jeza in bridkost.« (Matej 13:42) To je kraj, kjer črv nikdar ne umre in ogenj nikoli ne ugasne. (Marko 9:48) Bog nima veselja nad krivičneževo smrtjo, ampak si želi njegove spreobrnitve, da bi potem lahko živel. (Ezekiel 33:11) Toda v spreobrnitev nas ne bo silil; če ga zavrnemo, potem nam ne more nuditi veliko; nudi nam lahko le življenje brez Njega.

Življenje na Zemlji je preizkušnja – priprava na tisto, kar nas čaka v prihodnosti. Za vernike je to večno življenje v prisotnosti Boga. Kako smo torej lahko izbrani in zmožni sprejeti dar večnega življenja? Pot je samo ena – vera in zaupanje v Božjega sina, Jezusa Kristusa. Kajti Jezus pravi: »Jaz sem vstajenje in življenje; kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« (Janez 11:25-26)

Brezplačni dar večnega življenja je na voljo vsakomur, vendar pa od nas zahteva, da se odrečemo posvetnim užitkom in se žrtvujemo Bogu. »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje vanj, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.« (Janez 3:36) Po smrti ne bomo mogli obžalovati svojih grehov, kajti ko bomo enkrat gledali Bogu v oči, ne bomo imeli druge možnosti kot da verjamemo vanj. On hoče, da pridemo k njemu z vero in ljubeznijo v duši. Če bomo sprejeli Jezusovo smrt kot odrešenje za naše grehe, nam bo omogočeno živeti spodobno življenje na zemlji, po smrti pa na veke uživati v Kristusovi družbi.

Če želiš sprejeti Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika, potem je tukaj molitev zate. Vendar si zapomni: izrekanje te molitve ali katerekoli druge te ne bo odrešilo. Edino kar te lahko obvaruje pred grehi je zaupanje v Kristusa. Ta molitev je preprosto način, kako izkazati Bogu svojo vero in se mu zahvaliti za odrešenje. »Bog, vem, da sem grešil in zaslužim si kazen. Toda Jezus Kristus je nase prevzel vse moje grehe in mi tako preko vere vanj omogočil odpuščanje. Zato se bom odvrnil od grehov in zaupal vate in v tvoje odrešenje. Hvala za ti za prečudovito milost in odpuščanje, ki je dar večnega življenja. Amen!«

Si se odločil za Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je temu tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Ali obstaja življenje po smrti?