settings icon
share icon

Re a go amogela go Web ya Sesotho sa Leboa go www.GotQuestions.org!

Dipotšišo tša Beibele di a arabja

Re kgopela tshwarelo ka gobane gabjale re ka se kgone go araba dipotšišo tšeo di ngwadilwego ka sepedi. Ge e ba o kgona go ngwala le go bala Seisemane/English, o ka romela dipotšišo tša gago go - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ka mo tlase re na le matlakala ao a le go gona ka Sesotho sa Leboa:Ditaba tše Dibotse

Na o hweditše bophelo bjo bo sa felego?

Na o lebaletšwe? Nka hwetšwa tebalelo bjang go Modimo?

Go bolela’ng go amogela Jesu bjalo ka mophološi wa gago?

Phološo ke eng?

Mokriste ke eng?

Ke sa tšwa go dumela go Jesu …gabjale go nyakega eng?Dipotšiso tša bohlokwa-hlokwa

Na Modimo o gona? Na go na le bohlatse bja go bontšha gore Modimo o gona?

Jesu Kriste ke mang?

Na Jesu ke Modimo? Na Jesu o kile a re ke yena Modimo?

Dipotšišo tša Beibele di a arabja
© Copyright Got Questions Ministries