settings icon
share icon
Potšišo

Na Jesu ke Modimo? Na Jesu o kile a re ke yena Modimo?

Karabo


Ga go na mo Beibeleng moo go ngwadilwego Jesu a bolela mantšu a rego, “Ke nna Modimo.” Lega go le bjalo, seo ga se bolele gore ga se a ka a bolela gore ke yena Modimo. Ka mohlala, mantšu a Jesu a go Johane 10:30 a re, “Nna le Tate re batee.” Re swanetše go lebelela kamoo Bajuda ba arabelago ka gona go seo a se bolelago gobane o be a bolela gore ke yena Modimo. Ba ile ba leka go ,p kgatla ka mafsika ka baka lona le. “… wena gaešita le ge o le motho, o itira Modimo” (Johane 10:33). Bajuda ba ile ba kwešiša gabotse seo Jesu a bego a se bolela—boemo bja gagwe. Ela hloko gore Jesu ga a gane polelo ya gagwe ya gore ke yena Modimo. Ge Jesu a be a bolela gore, “Nna le Tate re batee” (Johane 10:30), O be a bolela gore yena le Tatagwe ke batee ka sebopego le ka ditiro. Mohlala o mongwe ke wa Johane 8:58. Jesu o boletše gore, “Pele ga ge Aborahama a e ba gona, ke be ke šetše ke le gona!” Bajuda bao ba kwelego polelo ye ba ile ba tšea mafsika go mo kgatla go Mmolaya ka wona ka baka la go rogaka gabane molao wa Moše o be o bolela gore ba dire bjalo (Lefitike 24:15).

Johane o gatelela boemo bja Jesu: “Lentšu e be e le Modimo” le gore “Lentšu e bile nama” (Johane 1:1, 14). Ditemana tše dibontšha gabotse gore Jesu ke Modimo ka sebopego sa nama. Ditiro 20:28 e re botša gore, “Dišang phuthego ya Modimo, yeo a e rekilego ka madi a Morwa wa gagwe.” Ke mang yo a rekilego phuthego—phuthego ya Modimo—ka madi a gagwe? Jesu Kriste. Ditiro 20:28 e bolela gore Modimo o rekile phuthego ka madi a Gagwe. Ka gona, Jesu ke Modimo!

Morutiwa Thomase o boletše se mabapi le Jesu, “Morena wa-ka le Modimo wa-ka” (Johane 20:28). Jesu ga a mo phošolle. Tito 2:13 e re matlafatša ka gore re emele go tla ga Modimo wa rena le mophološi w arena, Jesu kriste (bona gape le 2 Petro 1:1). Go Baheberu 1:8, Tate o bolela ka Jesu gore, “Mabapi le Morwa:’Sedulo sa gago sa bogoši go iša mehleng ya neng le neng gomme molamo wa Mmušo wa gago ke molamo wa go loka.’” Tate o bolela ka Jesu e le “Modimo” go bontšha gore Jesu ka nnete ke Modimo.

Go kutollo, morongwa go hlahla Johane gore a rapele fela Modimo (Kutollo 19:10). Makgetlo a mmalwa ka Beibeleng Jesu o amogela borapedi (Mateo 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Johane 9:38). Ga a ganetše batho gore ba se ke ba mo rapela. Ge e ba Jesu e se Modimo, nka be a boditše batho gore ba se ke ba mo rapela, go swana le kamoo morongwa go kutollo a boletšego ka gona. Go na le ditemana tše dintši tšeo di thekgago boemo bja Jesu.

Lebaka la bohlokwa-hlokwa leo ka lona Jesu e le go Modimo, ke gore lehu la gagwe ke lona leo le lekanego go ka lefella molato wa rena wa sebe lefaseng le (1 Johane 2:2). Motho yo a bopilwego, yoo Jesu e ka bego e le yena ge e ba e se Modimo e be e tla ba gore o be a ka se kgone go lefella molato wa rena wa sebe kgahlanong le Modimo wa bosafelego (2 Bakorinthe 5:21), go hwa le go tsošwa go bontšha go sebe le lehu.

EnglishBoela morago go letlakala la home page la Sesotho sa Leboa

Na Jesu ke Modimo? Na Jesu o kile a re ke yena Modimo?
© Copyright Got Questions Ministries