Spørsmål om Kirken


Hva er kirken?

Hva er vitsen med kirken?

Hva er kristendom og hva er det kristne tror?

Kvinnelige pastorer/predikanter. Hva Bibelen sier om kvinner i tjeneste?

Hvorfor er det viktig å gå i kirken?

Hva er det som er så viktig med nattverden og den kristne kommunionen?

Hvorfor skal jeg tro på en organisert religion?

Hvilken dag er sabbaten, lørdag eller søndag? Må kristne bry seg om sabbaten?


Returner til den norske hjemmesiden

Spørsmål om Kirken