settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er det som er så viktig med nattverden og den kristne kommunionen?

Svar


En studie av Herrens nattverd er en sjel-gripende opplevelse på grunn av at den inneholder en svært dyp mening. Det var under den gamle påskefeiringen på kvelden før Hans død at Jesus innstiftet et nytt måltid som vi benytter oss av selv i dag. Det er en integrert del av den kristne tilbedelse, og det får oss til å huske vår Herres død og oppstandelse og å lete etter Hans strålende avkastning i fremtiden.

Påsken var den mest hellige av alle fester under det jødiske religiøse året. Da feiret de den siste pesten i Egypt da den førstefødte i Egypt døde og israelittene ble spart på grunn av blodet fra et lam som var stenket på dørstolpene. Lammet ble deretter stekt og spist med usyret brød. Guds befaling var at hele generasjoner til å komme på festen skulle feires. Historien er innspilt i Exodus 12.

Under nattverden – det vil si påskefeiringen – tok Jesus en bit brød. I det Han brøt det og gav det til disiplene, sa Han: "Dette er mitt legeme gitt for deg, gjør dette til minne om meg." På samme måte tok Han kalken etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakten i mitt blod, og det utøses for dere "(Lukas 22:19-21). Han avsluttet festen med å synge en salme (Matteus 26:30), og de gikk ut i natten til Oljeberget. Det var der Jesus ble forrådt, som spådd, av Judas. Dagen etter ble Han korsfestet.

Beregningene av Herrens nattverd finnes i evangeliene (Matteus 26:26-29, Markus 14:17-25, Lukas 22:7-22, og Johannes 13:21-30). Apostelen Paulus skrev om nattverden i 1. Korinterne 11:23-29. Paul inkluderer en uttalelse som ikke finnes i evangeliene: "Derfor, den som spiser brødet eller drikker kopp av Herren på en uverdig måte vil være skyldig i å synde mot Herrens kropp og blod. En mann burde prøve seg selv før han spiser av brødet og drikker av koppen. For alle som spiser og drikker uten å erkjenne Herrens legeme spiser og drikker dom over seg selv "(1. Korinterne 11:27-29). Vi kan spørre oss selv hva det egentlig betyr å spise av brødet og kalken. Det kan innebære at vi velger å se bort fra sannheten. Uansett hva det betyr for oss så bør vi granske oss selv før vi spiser av dette brødet og drikker fra denne koppen.

Enda en uttalelse som vi ikke finner i Evangeliet lyder "For når du spiser dette brød og drikker dette så forkynner dere Herrens død inntil Han kommer tilbake" (1. Korinterne 11:26). Dette setter en tidsfrist på seremonien, inntil vår Herre er tilbake igjen. Takket være dette så lærer vi hvordan Jesus brukte to av sine elementer som symboler på Hans legeme og blod og brukte de som et monument over Hans død. Det var ikke et monument av utskåret marmor eller støpt messing, men av brød og vin.

Han erklærte at brødet snakket om Hans kropp som ville bli brutt. Det var ikke et brukket bein, men Hans kropp ble så torturert at det knapt var gjenkjennelig (Salme 22:12-17, Jesaja 53:4-7). Vinen snakket om Hans blod, noe som naturlig nok indikerer en forferdelig død Han snart skulle oppleve. Han ble Guds perfekte sønn (1. Mosebok 3:15, Salme 22, Jesaja 53). Da Han sa: "Gjør dette til minne om meg" så indikerte Han at dette var en seremoni som må videreføres i fremtiden. Det indikerte også at de døde lammene skulle være med på å fjerne våre synder. Dette offersystemet er ikke lenger nødvendig, så nattverden bør heller være som et minne om at Jesus døde for oss og at vi hedrer Hans minne ved å utføre disse handlingene.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er det som er så viktig med nattverden og den kristne kommunionen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries