settings icon
share icon
Spørsmål

Hvorfor skal jeg tro på en organisert religion?

Svar


En ordboks definisjon av ordet "religion" skulle være noe som "tro på Gud”, ”guder som skal tilbes” eller lignende. I lys av denne definisjonen så taler Bibelen om organisert religion, men i mange tilfeller så er formålet og virkningen av "organisert religion" ikke noe som Gud er fornøyd med.

1. Mosebok, kapittel 11, som kanskje er den første forekomsten av organisert religion, så organiserte Noahs etterkommere seg å bygge Babels tårn i stedet for å adlyde Guds befaling om å fylle hele jorden. De trodde at deres enhet var viktigere enn deres forhold til Gud. Gud steppet inn og forvirret deres språk, og dermed brøt han opp denne organiserte religionen.

2. Mosebok, kapittel 6 og følgende så "organiserte" Gud en religion for nasjonen Israel. De Ti Bud, lovene angående tabernaklet og ikke minst offersystemer var alle innstiftet av Gud og skulle følges av israelittene. Videre studier av Det Nye Testamente presiserer at hensikten med denne religionen var å peke på behovet for en Frelser-Messias (Galaterbrevet 3, Romerne 7). Imidlertid har mange misforstått dette og har tilbedt regler og ritualer snarere enn Gud.

Gjennom hele Israels historie så opplevde de flere eksempler på organiserte religioner. Eksempler inkluderer tilbedelsen av Baal (Dommerne 6; 1. Kongene 18), Dagon (1. Samuel 5), og Molok (2. Kongene 23:10). Gud beseiret tilhengere av disse religionene, og dette er med på å vise hans suverenitet og allmakt.

I evangeliene, er fariseerne og saddukeerne avbildet som representanter for organisert religion på Jesu tid. Jesus konfrontert dem stadig vekk om deres falske lære og hyklerske livsstil. I brevene var det organiserte grupper som blandet evangeliet med noen lister over nødvendige arbeider og ritualer. De forsøkte også å legge press på de troende til å endre og akseptere disse religionene som jo var ganske annerledes i forhold til den kristne tro. Galaterbrevet og Kolosserbrevet gir advarsler om slike religioner. I boken Johannes åpenbaring så vil organisert religion ha en innvirkning på verden slik en Antikrist setter opp en verdensreligion.

I mange tilfeller er sluttresultatet av organisert religion en distraksjon fra den hensikt Gud opprinnelig hadde. Men Bibelen snakker imidlertid om organisert troende som en del av hans plan. Gud kaller disse gruppene av organiserte troende "kirker." Beskrivelsene fra Apostlenes gjerninger og brevene tyder på at kirken skal organiseres og avhenge av hverandre. Organisasjonen fører til beskyttelse, produktivitet og oppsøkende (Apostlenes gjerninger 2:41-47). I kirkens tilfelle, er det bedre å kalle det et ”organisert forhold”.

Religion er menneskets forsøk på å ha fellesskap med Gud. Den kristne tro er en relasjon med Gud på grunn av det han har gjort for oss gjennom offeret av Jesus Kristus. Det er ingen plan for å nå Gud (Han har nådd ut til oss - Romerne 5:8). Det er ingen stolthet (alle er mottatt av nåde - Efeserne 2:8-9). Det bør ikke være konflikt om lederskap (Kristus er hodet - Kolosserbrevet 1:18). Det skal ikke berøre (vi er alle én i Kristus - Galaterbrevet 3:28). Å være organisert er ikke problemet. Det er fokuset på regler og ritualer i en religion som er problemet.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvorfor skal jeg tro på en organisert religion?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries