settings icon
share icon
Spørsmål

Hvilken dag er sabbaten, Lørdag eller Søndag? Må kristne bry seg om sabbaten?

Svar


Det hevdes ofte at "Gud innstiftet sabbaten i Eden" på grunn av forbindelsen mellom sabbaten og etableringen i 2. Mosebok 20:11. Selv om Guds hvile på den syvende dag (1. Mosebok 2:3) la grunnen for sabbaten så er det ingen bibelsk oversikt over sabbaten før Israels barn forlot Egypt. Vi finner ikke noe om dette noe sted at de faktisk utførte dette.

Guds Ord gjør det helt klart at sabbaten var et spesielt tegn på pakten mellom Gud og Israel: "Israelittene skal holde sabbaten, feire det generasjon etter generasjon som en varig pakt. Det vil være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid, for i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den syvende dag avsto Han fra jobb og hvilte "(2. Mosebok 31:16-17).

I 5. Mosebok, gjentar Moses de ti bud til neste generasjon av israelittene. I versene 12-14 så gir Moses grunnen til at sabbaten ble gitt til nasjonen Israel: "Husk at du var slave i Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakte armer. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten" (5. Mosebok 5:15).

Guds hensikt for å gi sabbaten til Israel var ikke at de skulle huske Skapelsen, men at de ville huske sitt egyptiske slaveri og Herrens frelse. Vær oppmerksom på kravene til sabbaten: En person som følger denne loven kunne ikke under noen omstendigheter forlate hjemmet sitt på sabbaten (2. Mosebok 16:29), kunne ikke bygge en brann (2. Mosebok 35:3) og heller ikke føre noen andre til arbeid (5. Mosebok 5:14). Dersom en person bryter denne loven så ville de straffes til døden (2. Mosebok 31:15; Nummer 15:32-35).

En undersøkelse av nytestamentlige skriftsteder viser oss fire viktige punkter: 1) Når Kristus kommer i Hans oppstandne form og dagen er nevnt, er det alltid den første dagen i uken (Matteus 28:1, 9, 10, Markus 16:9; Lukas 24:1, 13, 15, Johannes 20:19, 26). 2) Den eneste gangen sabbaten er nevnt fra Apostlenes gjerninger gjennom Johannes åpenbaring er det for evangelisk formål til jødene, og innstillingen er vanligvis i en synagoge (Apostlenes gjerninger, kapitlene 13-18). Paulus skrev: "til jødene ble jeg som jøde, at jeg kan vinne jøder" (1. Korinterne 9:20). Paulus gikk ikke til synagogen for å oppnå fellesskap med og oppbygge de Hellige, men for å overbevise og redde det han en gang hadde tapt. 3) Når Paulus sier "fra nå av vil jeg gå til hedningene" (Apostlenes gjerninger 18:6) så nevnes aldri mer sabbaten. Og 4) i stedet for å foreslå overholdelse av sabbaten, hevder resten av Det Nye Testamente motsatt (inkludert ett unntak til punkt 3 ovenfor, funnet i Kolosserbrevet 2:16).

Ser vi nærmere på punkt 4 ovenfor så vil det avsløre at det ikke er noen plikt for oss troende til å følge sabbaten, og det tyder også på at ideen om at sabbaten er på en søndag også er ubibelsk. Som vi så her ovenfor så ble dette kun nevnt en gang for så å stryke hele idéen. Dette er rett og slett en skygge av de tingene som skulle komme. Virkeligheten, derimot, er funnet i Kristus "(Kolosserbrevet 2:16-17). Den jødiske sabbaten ble avskaffet på korset hvor Kristus "kansellerte den skriftlige koden, med dens forskrifter" (Kolosserbrevet 2:14).

Denne ideen er gjentatt flere ganger i Det Nye Testamente: "En mann ser en dag til å være mer hellig enn en annen, mens en annen mann mener at hver dag er den andre lik. Hver og en bør være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som ser en dag som spesiell, gjør det for Herren "(Romerne 14:5-6a). "Men nå som du kjenner Gud - eller snarere er kjent av Gud - hvordan kan du da vende tilbake til de svake og elendige prinsippene? Ønsker du å bli en slave igjen? Du observerer spesielle dager, måneder, årstider og år" (Galaterbrevet 4:9-10).

Men noen hevder at et mandat av Konstantin i år 321 e. Kr "endret" sabbaten fra Lørdag til Søndag. På hvilken dag hadde den tidlige kirken møte for tilbedelse? Skriften nevner aldri noen sabbat på en Lørdag. Det er imidlertid klare skriftsteder som nevner den første dagen i uken, for eksempel Apostlenes gjerninger 20:7 står det at "på den første dagen i uken kom vi sammen for å bryte brødet." I 1. Korinterne 16:2 oppfordrer Paulus korintiske troende: "på den første dagen i hver uke så bør hver og en av dere sette av en sum penger i tråd med hans inntekt. "Siden Paulus betegner dette tilbudet som "service "i 2. Korinterne 9:12, må denne samlingen ha vært knyttet til Søndagens gudstjeneste i den kristne forsamling. Historisk sett så var det på Søndagen de møttes i kirken.

Sabbaten ble gitt til Israel, ikke kirken. Sabbaten er fremdeles på en Lørdag; ikke Søndag. Dette har heller aldri blitt endret. Men sabbaten er en del av Det Gamle Testamentets lov, og de kristne er fri fra fangenskap ifølge (Galaterbrevet 4:1-26, Romerne 6:14). Å holde sabbat kreves ikke av den kristne - det være seg Lørdag eller Søndag. Den første dagen i uken, Søndag, feirer vi Herrens dag. Men det er viktig for oss å huske at vi skal tilbe Gud hver dag, ikke bare på en Lørdag eller Søndag.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvilken dag er sabbaten, Lørdag eller Søndag? Må kristne bry seg om sabbaten?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries