settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er meningen med kirken?

Svar


Mange mennesker i dag oppfatter kirken som en bygning. Dette er ikke en bibelsk forståelse av menigheten. Ordet "kirke" kommer fra det greske ordet ekklesia som er definert som «en forsamling". Så kirken er egentlig ikke bare en bygning, men en forsamling hvor menneskene kan samles og dele sin tro sammen.

Kirken er Kristi legeme, der Han er hodet. Efeserne 1:22-23 sier: "Og Gud plasserte alle ting under Hans føtter, og utnevnte Ham til å være hodet over alt for kirken, som er Hans legeme, fylt av Ham som fyller alt på alle måter." Kristi legeme består av alle troende i Jesus Kristus fra Pinsedagen (Apostlenes gjerninger, kapittel 2) til Kristi gjenkomst. Kristi kropp består av to aspekter:

1) Den universelle menigheten består av alle dem som har et personlig forhold til Jesus Kristus. "For vi ble alle døpt med én Ånd inn i ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi har alle fått én Ånd å drikke" (1. Korintene 12:13). Dette verset sier at alle som mener er en del av Kristi legeme og har mottatt Kristi Ånd som bevis. Den universelle Guds menighet er alle dem som har fått frelse gjennom troen på Jesus Kristus.

2) Den lokale kirken er beskrevet i Galaterbrevet 1:1-2: ". Paulus, en apostel ... og alle brødrene med meg, til menighetene i Galatia" Her ser vi at i provinsen Galatia var det mange kirker - hva vi kaller lokale menigheter. En Baptistkirke, Luthersk kirke, Katolsk kirke, etc., er ikke kirken, som i den universelle kirke, men snarere er en lokal menighet, et lokalt legeme av troende. Den universelle menigheten består av dem som hører Kristus til, og som har klarert Ham for frelse. Disse medlemmene av den universelle kirke bør søke fellesskap og oppbyggelse i en lokal kirke.

Oppsummert er kirken ikke er en bygning eller et kirkesamfunn. Ifølge Bibelen, så er kirken Jesu legeme, det vil si alle som har satt sin tro på Jesus Kristus som sin Frelser (Johannes 3:16, 1. Korintene 12:13). Lokale kirker er samlinger av medlemmer av den universelle kirken. Den lokale kirken er hvor medlemmene av den universelle kirken kan fullstendig brukie prinsippene i 1. Korintene, kapittel 12: oppmuntring, undervisning og bygge hverandre opp i kunnskapen og nåden til Herren Jesus Kristus.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er meningen med kirken?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries