settings icon
share icon

Overzicht Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is verdeeld in vijf secties: de Evangeliën (Matteüs tot en met Johannes), geschiedenis (Het boek Handelingen), de Paulinische brieven (Romeinen tot en met Filemon), de Algemene Brieven (Hebreeën tot en met Judas), en profetie (het boek Openbaring). Het Nieuwe Testament is geschreven van ongeveer 45 tot 95 na Christus. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Koine Grieks (algemeen Grieks, de alledaagse vorm van de Griekse taal in de eerste eeuw na Christus).

De Evangeliën geven ons vier verschillende, maar toch niet tegenstrijdige, verslagen van de geboorte, het leven, de bediening, de dood en de opstanding van Jezus Christus. De Evangeliën laten zien dat Jezus de beloofde Messias van het Oude Testament was en leggen de fundering voor de leer van de rest van het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen doet verslag van de daden van de apostelen van Jezus, de mannen die Jezus de wereld in zond om het Evangelie van verlossing te verkondigen. Handelingen vertelt ons van het begin van de kerk en haar snelle groei in de eerste eeuw na Christus. De Paulinische Brieven, die geschreven zijn door de apostel Paulus, zijn brieven aan specifieke kerken die officiële Christelijke leer geven en de praktijk die voortvloeit uit die leer. De Algemene Brieven vullen de Paulinische brieven aan met additionele leer en toepassingen. Het boek Openbaring profeteert van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de eindtijd.

Een overzicht van het Nieuwe Testament is een krachtige studie en iets waar je veel voor terugkrijgt. Het Nieuwe Testament vertelt ons van Jezus' dood aan het kruis in onze plaats - en hoe wij dienen te reageren op Zijn dood. Het Nieuwe Testament richt zich op het geven van solide Christelijke leer samen met de praktische resultaten die uit die leer zouden moeten voortvloeien. Hieronder staan links naar de samenvattingen van de verschillende boeken van het Nieuwe Testament. We hopen van harte dat je ons Overzicht van het Nieuwe Testament bevorderlijk vindt voor je wandel met Christus.

Evangelie van Matteüs

Evangelie van Marcus

Evangelie van Lucas

Evangelie van Johannes

Het boek Handelingen

Het boek Romeinen

Het boek 1 Korintiërs

Het boek 2 Korintiërs

Het boek Galaten

Het boek Efeziërs

Het boek Filippenzen

Het boek Kolossenzen

Het boek 1 Tessalonicenzen

Het boek 2 Tessalonicenzen

Het boek 1 Timoteüs

Het boek 2 Timoteüs

Het boek Titus

Het boek Filemon

Het boek Hebreeën

Het boek Jakobus

Het boek 1 Petrus

Het boek 2 Petrus

Het boek 1 Johannes

Het boek 2 Johannes

Het boek 3 Johannes

Het boek Judas

Het boek Openbaring

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Overzicht Nieuwe Testament
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries