settings icon
share icon

Het boek 1 Timoteüs

Auteur: Het boek 1 Timoteüs is geschreven door de apostel Paulus (1 Timoteüs 1:1).

Datering: Het boek 1 Timoteüs is tussen 62-66 na Christus geschreven.

Doelstelling: Paulus schreef aan Timoteüs om hem aan te moedigen in zijn verantwoordelijkheid als opziener van de kerk van Efeze en mogelijk de andere kerken in de provincie Azië (1 Timoteüs 1:3). Deze brief legt de basis voor de aanstelling van ouderlingen (1 Timoteüs 3:1-7) en verschaft richtlijnen voor de aanstelling van mensen tot kerkelijke functies (1 Timoteüs 3:8-13). In wezen is 1 Timoteüs een leiderschaphandboek voor de organisatie en het bestuur van de kerk.

Belangrijkste verzen: "Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." (1 Timoteüs 2:5)

"Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn." (1 Timoteüs 2:12)

"Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn." (1 Timoteüs 3:1-2)

"Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen." (1 Timoteüs 4:9-10)

"Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd." (1 Timoteüs 6:12)

Beknopte samenvatting: Dit is de eerste brief die Paulus schreef aan Timoteüs, een jonge kerkhoeder die Paulus geholpen had bij zijn werk. Timoteüs was een Griek. Zijn moeder was Joods en zijn vader was Grieks. Paulus was méér dan alleen een mentor en leider voor Timoteüs; hij was als een vader voor hem en Timoteüs was als een zoon voor Paulus (1 Timoteüs 1:2). Paulus begint de brief met er bij Timoteüs op aan te dringen om op zijn hoede te zijn voor valse leraren en valse doctrines. Maar veel van de brief gaat over pastoraal gedrag. Paulus instrueert Timoteüs ten aanzien van verering (hoofdstuk 2) en over de zorg om leiders voor de kerk tot geestelijke volgroeiing te laten komen (hoofdstuk 3). Een groot deel van de brief gaat over het gedrag van de kerkelijke zielzorgers, waarschuwingen over valse leraren en de verantwoordelijkheid van de kerk ten aanzien van zondige parochianen, weduwen, ouderlingen en slaven. Door de hele brief heen moedigt Paulus Timoteüs aan om standvastig te zijn, vol te houden en trouw te blijven aan zijn roeping.

Verbanden: Een interessante link naar het Oude Testament in het boek 1 Timoteüs is waar Paulus aanhaalt waarom kerkoudsten “dubbele eerbewijs” toekomt, en respect verdienen ten aanzien van een beschuldiging van een overtreding (1 Timoteüs 5:17-19). Deuteronomium 24:15, 25:4 en Leviticus 19:13 noemen allemaal de noodzaak om een werker te betalen wat hem toekomt en dat op tijd te doen. Een bepaling uit de Wet van Mozes vereiste dat twee of drie getuigen nodig waren om een aanklacht tegen iemand in te dienen (Deuteronomium 19:15). De Joodse Christenen in de kerken waar Timoteüs bediende zullen goed bekend zijn geweest met deze verbanden met het Oude Testament.

Praktische toepassing: Jezus Christus wordt door Paulus gepresenteerd als de middelaar tussen God en de mens (1 Timoteüs 2:5); de Verlosser voor allen die in Hem geloven. Hij is Heer van de Kerk, en Timoteüs dient Hem door Zijn Kerk te hoeden. Daarin vinden we de voornaamste toepassing van de eerste brief van Paulus aan zijn “kind in het geloof”. Paulus onderricht Timoteüs over zaken aangaande kerkelijke doctrines, het leiderschap van de Kerk en het beheer van de Kerk. Wij kunnen vandaag de dag deze zelfde instructies gebruiken bij het besturen van onze plaatselijke samenkomsten. Op dezelfde wijze zijn het werk en de bediening van een kerkhoeder; de eisen die aan een ouderling en aan een diaken gesteld moeten worden nu net zo belangrijk en stellig als ze in de tijd van Timoteüs waren. De eerste brief van Paulus aan Timoteüs is feitelijk een handboek over het leiden, beheren en hoeden van de plaatselijke kerk. De instructies in deze brief zijn van toepassing op elke leider of gegadigde leider van de Kerk van Christus, en zijn vandaag de dag net zo relevant als in de tijd van Paulus. Ook voor mensen die niet geroepen zijn tot leidinggevende functies in hun kerk, is het boek praktisch. Elke volgeling moet het geloof verkondigen en valse leer vermijden. Elke volgeling moet standhouden en volhouden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek 1 Timoteüs
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries