settings icon
share icon

Het boek Judas

Auteur: Volgens Judas 1 is Judas, een broer van Jakobus, de schrijver van het gelijknamige boek. Dit verwijst waarschijnlijk naar Jezus’ halfbroer Judas, omdat Jezus ook een halfbroer genaamd Jakobus had (Matteüs 13:55). Waarschijnlijk benoemt Judas zichzelf niet als een broer van Jezus uit onderdanigheid en eerbiedigheid voor Christus.

Datering: Het boek Judas is nauw verwant aan het boek 2 Petrus. De periode waarin het boek geschreven is, hangt af van de vraag of Judas tekst van 2 Petrus gebruikte, of dat Petrus tekst van Judas gebruikte toen hij 2 Petrus schreef. Het boek Judas is tussen ca. 60 en 80 na Christus geschreven.

Doelstelling: Het boek Judas is een belangrijk boek voor ons vandaag de dag, omdat het geschreven is voor de eindtijd, voor het eind van de kerkelijke tijd. De kerkelijke tijd begon op de Pinksterdag. Judas is het enige boek dat geheel gewijd is aan de grote apotheose. Judas schrijft dat goddeloze daden het bewijs zijn van afvalligheid. Hij vermaant ons om te strijden voor het geloof, want er is kaf onder het koren. Er zijn valse profeten in de kerk en de heiligen zijn in gevaar. Judas is een kort maar belangrijk boek, en een studie waard. Het is geschreven voor hedendaagse Christenen.

Belangrijkste verzen: “Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.” (Judas 1:3)

"Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd: ‘Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.’ Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.” (Judas 1:17-19)

“De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Judas 1:24-25)

Beknopte samenvatting: Volgens vers 3 wilde Judas graag schrijven over onze redding, maar hij veranderde van onderwerp om te kunnen betogen voor het geloof. Dit geloof belichaamt de volledige Christelijke doctrine, die Christus onderrichtte en later overgebracht werd aan de apostelen. Nadat Judas ons waarschuwt voor schijnleraren (verzen 4-16) adviseert hij ons hoe we kunnen slagen in de geestelijke strijd (verzen 20-21). We doen er verstandig aan om die wijsheid te aanvaarden en te behouden, terwijl we leven in deze dagen van de eindtijd.

Verbanden: Het boek Judas staat vol verwijzingen naar het Oude Testament, inclusief de Exodus (vers 5); Satans ontrouw (v. 6); Sodom en Gomorra (v. 7); de dood van Mozes (v. 9); Kaïn (v. 11); Bileam (v. 11); Korach (v. 11); Henoch (v. 14-15); en Adam (v. 14). Judas gebruikt de bekende historische beelden van Sodom en Gomorra, Kaïn, Bileam en Korach om de Joodse Christenen te herinneren aan de noodzaak van waar geloof en gehoorzaamheid.

Praktische toepassing: Wij leven in een unieke periode in de geschiedenis, en dit boekje kan helpen om ons toe te rusten voor de ongekende uitdagingen van het leven in de eindtijd. Hedendaagse Christenen moeten op hun hoede zijn voor valse leer die ons zo makkelijk op het verkeerde been kan zetten als we onvoldoende bekend zijn met het Woord. We moeten het Evangelie kennen – om het te beschermen en te verdedigen – en het gezag van Christus accepteren. Daarvan geven we blijk door een ommezwaai in ons leven. Authentiek geloof blijkt altijd uit de mate waarin we ons gedragen als Christus. Ons leven in Christus zou moeten weergeven wat ons eigen hart weet – kennis die gebaseerd is op de zeggenschap van de Almachtige Schepper en Vader, die geloof in de praktijk brengt. We hebben die persoonlijke band met Hem nodig, want pas dan zullen we Zijn stem zo goed kennen dat we geen andere zullen volgen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Judas
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries