settings icon
share icon

Het boek Openbaring

Auteur: Openbaring 1:1,4,9 en 22:8 geven duidelijk aan dat de auteur van het boek Openbaring de apostel Johannes is.

Datering: Het boek Openbaring is waarschijnlijk tussen 90 en 95 na Christus geschreven.

Doelstelling: De Openbaring van Jezus Christus werd door God aan Johannes gegeven om "Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden”. Het boek zit vol mysteriën over dingen die in de toekomst liggen. Het is de laatste waarschuwing voor het feit dat de wereld zeker zal eindigen en dat er een absoluut oordeel komt. Het biedt een vluchtige blik op de hemel en alle eer die te wachten staat voor mensen die hun gewaden wit houden. Openbaring neemt ons mee door de grote verdrukking met al zijn pijn en het laatste vuur dat alle ongelovigen te wachten staat voor de eeuwigheid. Het boek vertelt opnieuw de val van Satan en het noodlot dat hem en zijn engelen toebehoort. We zien de taken van alle schepselen en van de engelen van de hemel en de beloften dat de heiligen voor altijd zullen leven met Jezus in het Nieuwe Jeruzalem. Zoals Johannes ervoer, is het moeilijk om de juiste woorden te vinden om te beschrijven wat we lezen in het boek Openbaring.

Belangrijke verzen: Openbaring 1:19: "Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden."

Openbaring 13:16-17: "Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent."

Openbaring 19:11: "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid."

Openbaring 20:11: "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was."

Openbaring 21:1: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer."

Korte Samenvatting: De Openbaring biedt kleurrijke beschrijvingen van de visioenen die inzicht bieden in de laatste dagen voor de wederkomst van Christus en de inwijding van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Openbaring begint met brieven aan de zeven kerken in Klein-Azië, en beschrijft vervolgens een aantal vernietigingen die over de aarde worden uitgegoten; het teken van het beest, "666"; de grote strijd bij Armageddon; het binden van de Satan; het regeren van de Heer; het Oordeel van de Grote Witte Troon; en de aard van de eeuwige stad van God. Profetieën aangaande Jezus Christus worden vervuld en een laatste oproep om Zijn heerschappij te erkennen verzekert ons ervan dat Hij spoedig zal terugkeren.

Verbanden: Het boek Openbaring is de voleinding van de profetieën over de eindtijd, die al beginnen in het Oude Testament. De antichrist wordt beschreven in Daniël 9:27 en wordt verder in detail genoemd in Openbaring 13. Behalve Openbaring zijn er meer voorbeelden van apocalyptische literatuur in de Bijbel te vinden, zoals Daniël 7-12, Jesaja 24-27, Ezechiël 37-41 en Zacharia 9-12. Al deze profetieën komen samen in het boek Openbaring.

Praktische toepassing: Heb jij Christus al aanvaard als jouw Redder? Zo ja, dan heb je niets te vrezen van Gods oordeel over de wereld zoals dat beschreven wordt in het boek Openbaring. De Rechter staat aan onze kant. Voordat het laatste oordeel plaatsvindt, moeten we aan onze vrienden en naasten getuigen van Gods aanbod van het eeuwige leven in Christus. De gebeurtenissen in dit boek zijn echt. We moeten ons leven leiden op een manier die laat zien dat we dit geloven, zodat anderen onze vreugde over de toekomst zullen opmerken en met ons mee willen gaan naar die nieuwe en glorieuze stad.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Openbaring
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries