settings icon
share icon

Het boek 2 Tessalonicenzen

Auteur: 2 Tessalonicenzen 1:1 geeft aan dat het boek 2 Tessalonicenzen geschreven is door de apostel Paulus, waarschijnlijk samen met Silvanus en Timoteüs.

Datering: Het boek 2 Tessalonicenzen is waarschijnlijk geschreven in 51-52 na Christus.

Doelstelling: De kerk in Tessalonica had nog steeds enkele misvattingen over de Komst van de Heer. Zij dachten dat die dag al gekomen was, en stopten dus met hun werk. Zij werden hevig vervolgd. Paulus schreef hen om de misvattingen op te helderen en hen troost te geven.

Belangrijkste verzen: “God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen.” (2 Tessalonicenzen 1:6-7)

“Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.” (2 Tessalonicenzen 2:13)

“Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.” (2 Tessalonicenzen 3:3)

“Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.” (2 Tessalonicenzen 3:10)

Beknopte samenvatting: Paulus groet de kerk in Tessalonica; bemoedigt hen en spoort hen aan. Hij prijst hen voor wat hij hoort dat ze voor de Heer doen, en bidt voor hen (2 Tessalonicenzen 1:11-12). In hoofdstuk 2 legt Paulus uit wat er bij de Komst van de Heer zal gebeuren (2 Tessalonicenzen 2:1-12). Vervolgens moedigt Paulus hen aan om standvastig te blijven, en instrueert hij hen om weg te blijven van broeders die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die hen is doorgegeven - het evangelie (2 Tessalonicenzen 3:6).

Verbanden: Paulus verwijst in zijn verhandeling over de eindtijd naar diverse passages uit het Oude Testament, waarmee hij bevestiging van en overeenstemming met de profeten uit het Oude Testament tot uiting brengt. Veel van zijn onderricht over het einde der tijden in deze brief is gebaseerd op de profeet Daniël en zijn visioenen. In 2 Tessalonicenzen 2:3-9 refereert hij aan Daniëls profetie over de “wetteloze mens” (Daniël 7–8).

Praktische toepassing: Het boek 2 Tessalonicenzen is gevuld met informatie die de eindtijd uitlegt. Het maant ons ook om niet gemakzuchtig te zijn en te werken voor wat we bezitten. Er zijn ook enkele geweldige gebeden te vinden in 2 Tessalonicenzen die ons tot voorbeeld kunnen zijn voor hoe wij vandaag de dag voor andere gelovigen kunnen bidden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek 2 Tessalonicenzen
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries