settings icon
share icon

Het boek Kolossenzen

Auteur: De apostel Paulus was de hoofdauteur van het boek Kolossenzen (Kolossenzen 1:13). Timoteüs wordt ook genoemd (Kolossenzen 1:1).

Datering: Het boek Kolossenzen is waarschijnlijk geschreven tussen 58-62 na Christus.

Doelstelling: Het boek Kolossenzen is een minicursus in ethiek, die elk aspect van het Christelijke leven behandelt. Paulus benoemt alles van ons persoonlijke leven tot ons thuis en het gezin en familie, van ons werk tot de manier waarop we anderen zouden moeten behandelen. Het thema van dit boek is de voorziening van onze Heer, Jezus Christus, die aan al onze behoeften voldoet.

Belangrijkste verzen: "Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen." (Kolossenzen 1:15-16)

"Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus." (Kolossenzen 2:8)

"Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven." (Kolossenzen 3:12-13)

"Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist." (Kolossenzen 4:5-6)

Beknopte samenvatting: Kolossenzen is specifiek geschreven om de ketterij die in Kolosse gegroeid was en het bestaan van de kerk bedreigde, te overwinnen. We weten niet wat men aan Paulus verteld had, maar dit was zijn antwoord.

Uit de reactie van Paulus kunnen we afleiden dat hij te maken had met mensen die op een foute manier naar Christus keken (Zijn werkelijke en ware menselijkheid, zonder Zijn volledige Goddelijkheid te accepteren.) Het lijkt er op dat Paulus ook de “Joodse” nadruk op besnijdenis en tradities betwist (Kolossenzen 2:8-11; 3:11). De ketterij die hij bespreekt lijkt ofwel van Joods-Gnostische aard, dan wel een mengeling van Joods ascetisme en Griekse (Stoïcijnse?) filosofie. Hij wijst ons op een fantastische manier op de voorzienigheid van Christus.

Het boek Kolossenzen bevat leerstellige instructies over de Goddelijkheid van Christus en valse filosofieën (1:15-2:23), en ook praktische vermaningen ten aanzien van Christelijk gedrag, inclusief wie onze vrienden zijn en hoe we spreken (3:1-4:18).

Verbanden: Zoals met alle vroege kerken vormde het onderwerp van de Joodse wet in Kolosse een grote zorg voor Paulus. Het besef dat verlossing door genade verkregen wordt in plaats van door werken was zo radicaal, dat mensen die helemaal volgens de wet van het Oude Testament leefden het zeer moeilijk vonden om dat besef te aanvaarden. Bij gevolg was er onder degenen die de wet wilden blijven volgen een voortdurende beweging om een mate van wettelijke vereisten toe te voegen aan dit nieuwe geloof. Dat gold met name voor de eis tot besnijdenis, die nog steeds door sommige van de Joodse bekeerlingen in praktijk gebracht werd. Paulus reageerde op deze fout in Kolossenzen 2:11-15 waarin hij verklaarde dat besnijdenis van het vlees niet langer noodzakelijk was dankzij de komst van Christus. Hij bracht een besnijdenis van het hart, niet het vlees, waardoor de ceremoniële rituelen van de Oudtestamentische wet niet meer nodig waren (Deuteronomium 10:16, 30:6; Jeremia 4:4, 9:25; Handelingen 7:51; Romeinen 2:29).

Praktische toepassing: Hoewel Paulus vele aspecten besprak, is de hedendaagse basistoepassing voor ons de totale en complete voorzienigheid van Christus in onze levens, zowel voor onze verlossing als voor onze heiliging. We moeten het evangelie kennen en begrijpen om niet afgeleid te worden door subtiele vormen van wettigheid en ketterij. We moeten op onze hoede zijn voor elke afleiding die afbreuk doet aan de centrale positie van Christus als Heer en Redder. Elke “religie” die zichzelf gelijk probeert te stellen met de waarheid en daarvoor boeken gebruikt waarvan men zegt dat die hetzelfde gezag hebben als de Bijbel, of die menselijke inspanningen combineert met de Goddelijke voorziening van de verlossing, moet worden vermeden. Andere religies kunnen niet gecombineerd worden met het Christendom en kunnen er niet aan toegevoegd worden. Christus verschaft ons absolute normen voor moreel gedrag. Het Christendom is een familie, een manier van leven en een relatie — niet een religie. Goede daden, astrologie, occultisme en horoscopen tonen ons niet de wegen van God. Alleen Christus doet dat. Zijn Wil wordt onthuld in Zijn Woord; Zijn liefdesbrief aan ons, die wij moeten leren kennen!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Kolossenzen
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries